Bērni pieņem Pirmo Svēto Komūniju

 • DSC_0001
 • DSC_0006
 • DSC_0010
 • DSC_0012
 • DSC_0030
 • DSC_0032
 • DSC_0054
 • DSC_0055
 • DSC_0059
 • DSC_0060
 • DSC_0062
 • DSC_0068
 • DSC_0077
 • DSC_0078
 • DSC_0080
 • DSC_0083
 • DSC_0087
 • DSC_0089
 • DSC_0090
 • DSC_0116
 • DSC_0122
 • DSC_0126
 • DSC_0127
 • DSC_0138
 • DSC_0160
 • DSC_0163
 • DSC_0167
 • DSC_0218
 • DSC_0235
 • DSC_0238
 • DSC_0254
 • DSC_0257
 • DSC_0167

Bērni pieņem Pirmo Svēto Komūniju

Šī gada  8.septembrī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 29 trešās klases skolēni Jēzus Sirds katedrālē Sv. Misē pieņēma Pirmo Svēto Komūniju.

Pirmā Svētā komūnija ir durvis, kas atver cilvēkiem ceļu pie Dieva, tā ir sveces gaisma sirdīs, kas dod cilvēkiem dvēseles siltumu, mīlestību un līdzjūtību.

Sv. Komūnijas pasākumam bērni bija īpaši sagatavoti īpaši- ģērbušies baltās albās,  rokās turēja svecītes ar baltām lentītēm un miršu zariņiem. Sv. Misē piedalījās skolas direktore, skolotāji, bērnu vecāki, skolēni.

Vecāki priecājās par bērniem un bija pateicīgi visiem, kas palīdzēja viņu bērniem pieņemt Pirmo Svēto Komūniju-V.E.R-A diecēzes bīskapam J. Bulim, priesteriem Dainim Kašam, Aināram Londem un Mārtiņam Kārklim,  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktorei O. Burovai, V. Šidlovskai, kura turpina skolā saglabāt ticības mīlestības un cieņpilnas izturēšanās garu,  klases audzinātājām I. Zeiļai un Inetai Jonikānei par rūpēm un padomiem, kristīgās mācības skolotājai Inārai Trokšai par sniegtajām zināšanām, iedegto ticības liesmu bērnu sirdīs.

Kristīgās mācības skolotāja I. Trokša teica: “Gribas novēlēt visiem Pirmās Svētās Komūnijas bērniem, lai viņi neaizmirstu pildīt savu solījumu, kuru deva Jēzum, kad Viņu pirmo reizi pieņēma savā no grēkiem attīrītajā dvēseles mājoklī, ka viņi mīlēs Jēzu vienmēr un bieži nāks pie Viņa ciemos svētdienās un svētkos kā pie sava vislabākā drauga, kuram vienmēr var uzticēties un saņemt no viņa palīdzību grūtajos dzīves brīžos.”

 

You may also like...