Karjeras nedēļas tiessaistes diskusijas vecākiem ieraksts

  • KN2
  • KN2

Vecāki, ja neesas vēl redzējuši, tad noskatieties #KarjerasNedēļa laikā notikušās tiešsaistes diskusijas ierakstu par to, kā vislabāk palīdzēt jaunietim karjeras izvēlē.

➡️Kā jaunietim atpazīt savu karjeras ceļu?
➡️Cik lielā mērā vecāki var ietekmēt savu bērnu karjeras izvēli?
➡️Kā var palīdzēt vecāki un skolotāji?
➡️Kas raksturo jaunāko paaudzi – kādas ir viņu vērtības, autoritātes un kā viņi pieņem lēmumu par savas karjeras izvēli?
➡️Kā praktiski veikt personības pašnovērtējumu, identificējot stiprās un vājās puses, talantus, emocionālo inteliģenci?

Saite te:

You may also like...