Jaunsargu svinīgais solījums Latgales vēstniecībā “Gors”

Šī gada 29. janvārī Rēzeknē Latgales vēstniecībā “Gors” Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 16 skolēni kopā ar citiem pilsētas vienību (instruktori L.Tihonova un J. Ludboržs) un Rēzeknes novada Maltas vienības (instruktors I. Kļaviņš) 126 jaunsargiem deva Svinīgo solījumu.

Svinīgo solījumu ar savu klatbūtni pagodināja gan izglītības iestāžu direktori un direktoru vietnieki audzināšanas darbā, gan Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes vadītājs, gan Zemessardzes 3. Latgales brigādes kapelāns, gan arī jaunsargu vecāki un skolotāji.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas administrācija un vecāki ir pateicīgi un lepni, ka jauniešiem ir iespēja darboties kustībā “Jaunsardze”, apgūt dažādas dzīves prasmes un saturīgi pavadīt brīvo laiku ārpus stundām. Arī jaunieši izjūt lepnumu, gandarījumu un  pozitīvas emocijas, ka ir izvēlējušies kļūt par jaunsargiem.

Jaunsargu devīze “Augsim Latvijai!” aicina skolēnus aizdomāties par patriotiskajā vērtībām, ģimeni un dzimtenes mīlestību.

Sveicam skolēnus un novēlam augt par patiesiem savas Tēvzemes patriotiem!

You may also like...