Ziemassvētku pavadīšana un Jaunā gada sagaidīšanas brīži Polijā-Čenstohovā

Neaizmirstams bija mūsu skolas skolēnu, viņu vecāku un skolotāju brauciens 26. decembrī uz Čenstohovu.  Septembrī mūsu skolā viesojās Čenstohovas pilsētas mēra vietnieks Ričards Stefaņaks ar Čenstohovas pilsētas 21 pamatskolas direktori Renāti Kristek, arodskolas direktoru Rafalu Piatrovski, Jana Kohanovska vārdā nosauktās skolas direktoru Mariušu Zavodu, sporta kluba vadītāju Mareku Vojtalu, kuri ielūdza mūsu bērnus, skolotājus, vecākus apmeklēt Čenstohovu.

Čenstohovas pilsētas Dome kopā ar minēto skolu direktoriem atsūtīja sagatavoto programmu un, protams, gribētāju aizbraukt Ziemassvētkos uz Čenstohovu bija daudz un laimīgiem brauciena dalībniekiem izdevās tikties Čenstohovas pilsētas domē ar tās vietnieku Ričardu Stefaņaku, uzzināt par Čenstohovas attīstības iespējām, par Domes darbu izglītības, kultūras un sporta jomā. Ekskursijas dalībniekiem bija iespēja būt J.Pāvela II medaļu un monētu muzejā un svinīgajās vakariņās būt kopā ar direktoriem Renāti Kristek, Rafalu Piatrovski un pašu Jana Kohanovska  vārdā nosauktā skolas direktoru Mariušu Zavadu. Jasnas Guras bazelikas apmeklējums ar veltījuma Svēto Misi mūsu skolai, tās bērniem, skolotājiem un vecākiem paliks atmiņā ļoti ilgi, tāpat kā ekskursija Jasnā Gurā.

Brīnišķīgs ekskursijas vadītājs aizveda mūsu delegāciju uz pilskalnu, dabas parku un tās apkārtni. Neaizmirstams paliks atmiņā bērniem arī futbola mačs sporta klubā, kurā jaunākais 3.b klases skolēns Rendels Grigorjevs ieguva visu skatītāju simpātijas, bet organizatori uzticēja lielo mandarīnu kasti ceļā sadalīt visiem braucējiem tieši Rendelam.

Atvadoties no Čenstohovas bija iespēja ar brīnišķīgo ekskursijas vadītāju izstaigāt vēl Jaungadiski, brīnišķīgi noformētās alejas, lai šo svētku noskaņu atvestu mājās.

Sirsnīgu paldies par šo brīnišķīgo iespēju būt Polijā pie mūsu sadarbības partneriem, jo Rēzeknes pilsētas Dome jau vairāk kā 25 gadus ir parakstījusi ar Čenstohovu sadarbības līgumu un mūsu skolas pirmās poļu valodas prakses sākās ar Čenstohovu jau 25 gadus atpakaļ – 1993. gadā, kad mazie pirmklasnieki maijā saņēma pirmo Svēto Komūniju, dzīvodami čenstohoviešu ģimenēs, Jasnā Gurā, mēs sakām biedrībai “Poļu izglītība ārzemēs”, tās priekšsēdētājam Jacekam Giebultoviča k-gam un visiem tās darbiniekiem par šo dāvanu Ziemassvētkos un Jaunā gada priekšvakarā.

Lai Dievs sargā un palīdz Jums Jūsu darbos un mūsu darba atbalstīšanā!

          Skolas direktore V.Šidlovska

You may also like...