Brīvvalsts dārgumu nama apmeklējums programmas Latvijas skolas soma ietvaros

Pavasara mācību ekskursiju dienā RVPĢ 10,klašu skolēni devas uz Brīvvalsts dārgumu namu, kur tika iepazīstināti ar nama rašanas vēsturi un unikālajiem eksponātiem, kā arī koktēlniecības izstādi.

10.klases skolēnu viedokļi:

Zute Dagnija: Brīvvalsts dārgumu namā- uzzināju, ka šo namu taisīja no pilsdrupu akmeņiem. Es jutos iespaidota, jo man patika mazās skulptūras no koka. Arī man interesanti bija paskatieties veco laiku plakātus un lietas. Šajā namā bija aizraujoši skatīties uz senam lietām mūsdienās.

Šis pārgājiens bija noderīgs, jo mēs ar klasi jautri pavadījām laiku visi kopā.

Maslobojevs Artjoms: Brīvvalsts dārgumu namā – līdz 1939 gadam ugunkrusts bija spēkā un drosmes zīme, bet pēc nacistiskās Vācijas, kurā izmantoja šo zīmi kā valsts simbolu, šī zīme tika apgānīta.

Rēzeknes Brīvvalsts dārgumu nams akcentē Latvijas kultūras un vēstures nozīmi. Tas mudina domāt par Rēzeknes un Latgales reģiona īpašo vietu Latvijas vēsturē un kultūras mantojumā, kā arī par reģiona identitātes saglabāšanu un stiprināšanu.

Šis objekts liek aizdomāties par neatkarības vērtību. Tas simbolizē brīvības ideālus un to nozīmi gan nacionālā, gan personiskā līmenī. Tas atgādina par pagātnes cīņām un upuriem, kas veikti, lai sasniegtu un saglabātu brīvību.

Mākslas objekti rosina domāt par mākslas lomu sabiedrībā. Tas liek pārdomāt, kā māksla var atspoguļot, ietekmēt un veidot sabiedrības vērtības, kā arī veicināt diskusiju par sociāliem, politiskiem un kultūras jautājumiem.

Es uzskatu, ka šīs pārgājiens ir noderīgs, jo var pavadīt laiku ar klasesbiedriem uz svaigā gaisa, un bijā ļoti lietderīgi uzzināt par senču dzīvi, ar ko tie nodarbojās un kāda rakstu valoda viņiem bija.

Razgale Vivita: Pēc Brīvvalsts dārgumu nama apmeklējuma es izjūtu tādu kā brīvības sajūtu. Redzot visas senlietas, es priecājos, ka mums nav jādzīvo vairs tādos laikos. Interesanti bija apskatīties dažādas koka figūras.Es domāju, ka šis pārgājiens bija diezgan noderīgs, jo es varēju redzēt kā izskatās Olimpiskais centrs no darbinieku skatu punkta. Pat, ja es jau esmu bijusi Brīvvalsts dārgumu namā, man tā pat bija interesanti apskatīties jauno izstādi un uzzināt kaut ko vairāk.

Nadežnikova Andželika: Dārgumu namā bija interesanti paskatīties uz artifaktiem, kuriem ur vairāk par simts gadiem. Skulptūras bija pievilcīgas un īpašas. Man patika, kā puiši spēlēja puzzli, kuru nevarēja salikt tas bija tik jautri.Es domāju, šāds pārgājiens bija noderīgs, jo katrs priekš sevis uzzināja kaut ko jaunu.

Karpačova Anastasija: Pēc Brīvvalsts dārgumu nama apmeklējuma jūtu dziļu saikni ar Latvijas vēsturi un kultūras mantojumu. Mani pārņem apbrīna par mūsu senču meistarību un māksliniecisko talantu. Šī pieredze atgādina, cik svarīgi ir saglabāt un novērtēt mūsu kultūras bagātības nākamajām paaudzēm. Es uzskatu, kā pārgājiens bija ļoti noderīgs, jo mēs uzzinājām daudz jauna un visiem bija ļoti interesanti nedaudz ieskatīties Latvijas vēsture.

Gabranova Jana: Pēc Brīvvalsts dārgumu nama apmeklējuma es aizdomājos, kādēļ es neinteresejos par šo vietu agrāk. Ekskursija bija ļoti interesanta, mēs uzzinājām par antikvārām lietām. Mums bija iespēja apskatīt vecus plakātus, kartes, medaļas, kā arī mums pat bija iespēja apskatīt to laiku armijas tērpu. Es uzskatu, ka šīs pārgājiens ir noderīgs, tādēļ ka tas ļāva mums uzzināt vairāk par vietām mūsu dzimtā pilsētā.

Koroļkovs Artis: Brīvvalsts dārgumu namā ir ļoti reti eksponāti kas ir 1, vai 2 eksemplāros. Aizfomājos par to, kādi cilvēki ir nēsājuši kara formas. Lika aizdomāties par to, ko ir pārdzīvojusi rēzekne. Iespaidīgi izpētīt kara laika zobeņus.Manuprāt pārgājiens bija noderīgs, jo pēc tā es uzzināju kaut ko jaunu ,ko līdz tam nezināju par savu dzimto pilsētu.

 

Informāciju sagatavoja Silvija Vilāne, 10.ab klases audzinātāja

 

You may also like...