Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros maija mēnesī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pirtnieks – veselības kalējs”, kurš notika Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā un Rēzeknes 4.vidusskolā, kuru vadīja praktizējoša pirtniece. Nodarbībā piedalījās Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 6. un 7.klašu skolēni. Izglītojamie lekcijas laikā uzzināja par tādu specifisku profesiju kā pirtnieks, šīs profesijas darba specifiku un iespējām sevi realizēt šajā jomā. Tāpat skolēni iesaistījās diskusijā par pirts vēsturi, par vienīgo skolu Latvijā un Eiropā, kur var apgūt pirtnieka amatu, par pirts lietām, ko izmanto un pielieto šajā darbā. Bija iespēja arī praktiski padarboties, aptaustīt šīs pirtslietas, ko pirtnieks izmanto savā darbā, kuras izraisīja skolēnos lielu interesi.

Rēzeknes valsts polu ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Kristīne Rimša

You may also like...