Skolēni iepazīst zobuārsta profesiju

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 28. un 29.maijā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ko es zinu par zobārstniecību”, kuru vadīja kvalificēts zobu higiēnists Diāna Cibaņuka. Nodarbībās piedalījās Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 5. un 8.klašu skolēni un Rēzeknes 4.vidusskolas 9. – 12.klašu skolēni. Nodarbības ietvaros izglītojamie tikās ar  zobārstniecības speciālistu, lai iepazītu viņa darba ikdienu, piedalījās diskusijā par nodarbinātības iespējām higiēnista profesionālajā jomā, darba ikdienu un personīgo karjeras ceļu, panākumiem, kā arī darba apstākļiem un darba specifiku, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, un kur tās iespējām pilnveidot. Skolēni tika iepazīstināti ar praktiskām lietām zobu higiēnas jomā, ko nepieciešams un var veikt mājas apstākļos.

Rēzeknes valsts polu ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Kristīne Rimša

You may also like...