Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 6.klašu skolēni viesojas RTA

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 8.maijā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mazo inženieru skola”, kurš notika Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas telpās, un kuru vadīja Inženieru fakultātes dekāne, lektore Ērika Teirumnieka. Nodarbībā piedalījās Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 6. klašu skolēni. Izglītojamiem iepazinās ar inženiera profesijas darbības virzieniem un specifiku. Nodarbības ietvaros izglītojamie klausīsies un saņems informāciju par inženieru profesijas darbības virzieniem, piedalīsies diskusijā par to kādas prasmes, iemaņas un izglītība nepieciešama, lai kļūtu par inženieri un, kur tās iespējams pilnveidot.

Nodarbības gaitā izglītojamiem bija iespēja attīstīt individuālās kompetences: Eksperimentu veikšanas iemaņas ķīmijā. Izpildot eksperimentus par tēmu “Fizikālās un ķīmiskās pārvērtības”, tiek attīstītas iemaņas veikt eksperimentus pēc apraksts, veikt novērojums, pēc novērojumiem secinājumus un interpretēt rezultātus. Izglītojamie ieguva priekšstatu, kur eksperimentos redzētais reāli notiek sadzīvē un tehnikā, kur tiek izmantots dažādās industrijās, un kādu profesiju pārstāvji to veic.

Rēzeknes valsts polu ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Kristīne Rimša

 

You may also like...