Atskaite par paveikto/Sprawozdanie o pracy

Saturīgs un interesants bija maija sākums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā. No Polijas Republikas Sroda Velkopolska un Turcijas Afyonas pilsētām ieradās skolēni un skolotāji uz darba vizīti Erasmus+projekta “Science Academy”. Katra no trim valstīm stāstīja un rādīja, kas ir izdarīts projekta laikā, jo līdz projekta noslēgumam vien palikuši daži mēneši. Ciemiņi piedalījās bioloģijas, ķīmijas, fizikas, informātikas un matemātikas stundās. Katrs no skolotājiem spēja parādīt jaunākos IT mācību uzskates līdzekļus, rīkus, kuri iegādāti no projekta līdzekļiem. Skolēniem un skolotājiem bija interesanti kopīgi eksperimentēt, veidot secinājumus un, protams, kopīgi strādāt jauktās grupās, kur bija jāparāda arī labas angļu valodas zināšanas. Noslēguma stundā ciemiņi iestādīja puķes skolas pagalmā ar domu, lai zied un plaukst, pieņemas spēkā, līdzīgi kā ir ar skolas kolektīvu. Starp mācību stundām un pasākumiem skolā, ciemiņi iepazinās ar mūsu pilsētas ievērojamākām vietām, varēja būt pie Latgales kongresa 100-gades pieminekļa, apskatīt “GORU”, 3 ozolus, Māras pieminekli un tikt pieņemti pilsētas Domē un tikties ar mēra vietnieku A.Stecu, kā arī būt ekskursijā Aglonā, Karaļkalnā, Kara muzejā, pie keramiķa Jura Krompāna. Ciemiņi atstāja siltus ierakstus skolas viesu grāmatā un teica: “Uz redzēšanos – atkal, Polijā!”

Skolas kolektīvs izsaka sirsnīgu pateicību skolēnu vecākiem, kuri savās ģimenēs uzņēma poļu un turku bērnus.

Skolas direktore V.Šidlovska

Początek maja w Państwowym Polskim Gimnazjum w Rezekne był napięty i ciekawy. Przybyli goście ze Środy Wielkopolskiej oraz z tureckiego miasta Afyonas z roboczą wizytą w ramach projektu Erasmus+ „Science Academy”. Delegacje z trzech państw partnerskich opowiadały i przedstawiały wykonaną podczas projektu pracę, ponieważ do zakończenia projektu zostało kilka miesięcy. Goście uczestniczyli w lekcjach biologii, chemii, fizyki, informatyki i matematyki. Każdy nauczyciel potrafił prowadzić lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych, sprzętu, które zostałe zdobyte ze środków projektu. Nauczyciele i uczniowie z zainteresowaniem wspólnie przeprowadzali doświadczenia, wnioskowali, oczywiście pracowali w mieszanych grupach, gdzie musieli się wykazać dobrą znajomością języka angielskiego. Podczas końcowego zajęcia goście sadzili kwiaty w ogródku szkolnym, aby one kwitły, nabierały siły na pamiątkę więzi z gronem naszego gimnazjum. W międzyczasie lekcji i zajęć projektowych w szkole goście zwiedzili najciekawsze zabytki i miejsca pamiątkowe miasta Rezekne, obejrzeli pomnik 100-lecia Kongresu Łatgalskiego, zwiedzili halę koncertową „Gors”, 3 dęby, obejrzeli pomnik Latgalskiej Mary, byli na spotkaniu z wiceprezydentem Rezekne Aleksejem .Stecem w Urzędzie Miasta, wyjeżdżali na wycieczki do Agłony, na Górę Krzyżów, Muzeum Wojskowego, zwiedzili warsztat ceramika Jurisa Krompansa. Goście zostawili ciepłe, serdeczne słowa podziekowania w szkolnej„Złotej Księdze”, mówiąc na pożegnanie: „Do kolejnego spotkania w Polsce!”

Społeczność Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne wyraża serdeczne podziękowanie rodzicom uczniów, którzy gościli w swoich rodzinach polskie i tureckie dzieci.

Dyrektor szkoły mgr Walentyna Szydłowska

You may also like...