Pirmā darba vizīte Turcijā

No 10. līdz 15. decembrim Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas delegācija viesojas Turcijā. Tikšanās bija iesaistīti skolotāji, koordinatori un direktori  no partnervalstīm. Turcijas  skola Ali Çetinkaya Ortaokulu koordinē visas projekta aktivitātes, kurās skolēniem un skolotājiem būs iespēja apmeklēt Poliju  un Turciju. Vizīte  sākās ar Stambulas apmeklējumu. Programmā tika iekļautas slavenākas  apskates vietas, kā Svētās Sofijas baznīca, Zilā mošeja un Topkapi pils. Tad bijam Afyonkarahisar pilsētā, kur atrodas mūsu partnerskola. Te tika organizētas tikšanas ar Izglītības pārvaldes vadītāju, skolas un pilsētas vēsturiskas daļas apmeklējums. Dalībnieki piedalījās ceļojumā uz Pamukalle un seno pilsētu Hierapolis. Bijam pārsteigti par lieliski saglabājušo amfiteātri un galveno seno pilsētu. Pamukalle ir viens no populārākajiem tūrisma objektiem Turcijā, un ir viens no lielākajiem tūrisma objektiem pasaulē. Projekta dalībniekiem galvenais mērķis bija darbs projektā. Katra valsts prezentēja izglītības sistēmu savā valstī, iepazīstināja ar savām mācību iestādēm. Mums bija liels prieks un gandarījums iepazīstināt partnervalstis ar mūsu Rēzekni un Latgali. Esam lepni, ka Rēzekne tagad atpazīstama mūsu sadarbības partneriem Turcijā un Polijā. Nākamā projekta sanāksme notiks Latvijā maijā mūsu skolā.

Od 10 grudnia do 15 grudnia delegacja Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne przebywała z roboczą wizytą w Turcji. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, koordynatorzy i dyrektorzy z państw partnerskich. Szkoła w Turcji Ali Cetinkaya Ortaokulu koordynuje wszystkie przedsięwzięcia projektu, w ramach których uczniowie i nauczyciele będą mieli możliwość wyjazdu do Polski i Turcji. Wizyta rozpoczęła się od zwiedzania Stambula. Zwiedziliśmy najpopularniejsze zabytki i objekty, mianowicie, Kościół św.Sofii, Niebieską Moszeję i zamek Topkapi. Byliśmy w mieście Afyonkarahisar, gdzie znajduje się nasza szkoła partnerska. Odbyło się spotkanie z Kuratorem Oświaty, została zorganizowana wycieczka po szkole i zabytkowej części miasta. Uczestnicy wzięli udział w podróży do Pamukalle i starożytnego miasta Hieropolis. Byliśmy zachwyceni wspaniałym amfiteatrem i starym cudownym miastem. Pamukalle to jeden z najbardziej znanych objektów turystycznych w Turcji oraz jeden z największych objektów turystycznych na świecie.

Najważniejszym celem uczestników była praca nad projektem. Przedstawiciele każdego państwa parnterskiego prezentowali system oświaty w swoim państwie, zapoznawali z działalnością placówek oświatowych. Mieliśmy zaszczyt i wielką radość zapoznania naszych partnerów z Rezekne i Łatgalią, Jesteśmy dumni, że Rezekne jest obecnie znanym miastem dla naszych partnerów w Polsce i w Turcji. Kolejne spotkanie uczestników projetu odbędzie się w maju na Łotwie w naszej szkole.

From December 10 to December 15 delegation of Rezekne Polish State Gymnasium visited Turkey. Teachers, coordinators and directors of the partner countries were involved. Turkish school Ali Cetinkaya Ortaokulu co-ordinates all the activities of the project, in which students and teachers will be able to visit Poland and Turkey. The visit began with the sightseeing in Istanbul. The most famous sights as Hagia Sophia Church, Blue Mosque and Topkapi Palace were included to the programme. Then we went to Afyonkarahisar city, where our partner school is located. There was a meeting with the Head of Education Department. Visiting schools and the city’s historic places were included to the programme. Participants took part in a trip to Pamukalle and the ancient city of Hierapolis. We were amazed by the wonderfully-preserved amphitheatre and the main ancient city. Pamukalle is one of the most popular tourist attractions in Turkey, and is one of the biggest tourist attractions in the world. Participants’ main goal was to work on the project. Each country presented the education system of their country, presented their educational institutions. We had the great pleasure and satisfaction to present to our partners Rezekne and Latgale. We are proud that our Rezekne now is recognized among partners in Turkey and Poland. The next project meeting will be held in Latvia, at our school, in May.

You may also like...