ATVĒRTO DURVJU DIENA

  1. gada 17.aprīlī plkst.10.30 Rēzeknes valsts poļu ģimāzija  rīko ATVĒRTO DURVJU DIENU

Tiek aicināti 9. klašu kolēni, viņu  vecāki un citi interesenti.

Piedāvājam iepazīties ar skolas darbu ēnojot skolas līdzpārvaldes audzēkņus.

10.45 –  ēnojot apmeklēt vēstures, angļu valodas, valsts aizsardzības stundas.

11.45  –  ēnojot apmeklēt poļu valodas(iesācēju grupas), bioloģijas, matemātikas studas.

12.30  –  pusdienas skolas ēdnīcā.

12.45  –  tikšanās ar līdzpārvaldi, pārrunas ar  administrāciju par skolas  ikdienas darbu

(kādas izglītības programmas skola piedāvā, kā tiek mācīta poļu valoda iesācējiem u.c.)

 

You may also like...