Author: Kristīne Rimša

“Kāpēc darīt nevis nedarīt?”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros decembra mēnesī: Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā ka izmēģinājumskolā 15.decmbrī un Rēzeknes 4.vidusskolā 18.decembrī notika  lekcija par tēmu “Kāpēc darīt nevis nedarīt?”, ko vadīja Aija...

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi novembra mēnesī

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros novembra mēnesī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika 2 pasākumi. 2017.gada 30.novembrī 1.- 4.klašu izglītojamie tikās ar kinologa profesijas pārstāvi. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt ar...