‘Es Latvijā, Latvija manī”

Jūnijs – ziedu, meiju, liepu, Jāņu un vasaras mēnesis. Taču tas ir laiks, kad  jaunieši var piedalīties nometnēs, projektos, atpūsties, gūt pieredzi un arī jaunus draugus. Tā, lūk, radošā gaisotnē ir iesācies vasaras brīvlaiks Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 10. klases skolēniem. Kopā ar  Daugavpils 12. vidusskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Aglonas vidusskolas 10. klašu jauniešiem viņi piedalījās divu dienu nometnē “Es Latvijā, Latvija manī”, kas notika Aglonā. Nometne tika organizēta projekta ietvaros, ko atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.  Jauniešu tikšanās un darbošanās nometnē sākās ar jaukajiem sveicieniem CEĻĀ UZ LATVIJU 100. Katras skolas komanda prezentēja savu pilsētu, novadu, skolu. Turpinājumā jaunieši darbojās piedāvātajās domnīcās, kuras vadīja Daugavpils universitātes pasniedzēji un  katoļu baznīcas priesteris Bernards Vagalis. Domnīcu temati bija interesanti, saistoši un visnotaļ aktuāli: “Vai viegli izvēlēties karjeru?”, “Cilvēki ir vienādi un cilvēki reizē arī dažādi”, “Vērtību sistēma 21. gadsimtā”, “Mana loma atbildīgas sabiedrības veidošanā un sadarbības iespējas jauniešu brīvā laika pilnveidošanā”.

Ar patiesu interesi un aizrautību skolēni piedalījās radošajā aktivitātē, kuras laikā tika veidota glezna “Latvijas stāsts”.  Neaizmirstamas paliks kopīgās vakariņas Aglonas maizes muzejā, kur ikvienu iedvesmoja Vijas kundzes stāsts par  maizes cepšanu, par latgaliešu tradīcijām un kulināro mantojumu. Pēc vakariņām kopā ar  folkloras kopu „Dyrbini” izdziedājām latviešu un latgaliešu tautas dziesmas, baudījām danču mūziku un izlocījām kājas, apgūstot tautas deju soļus un rakstus. Jaunieši ar degsmi iesaistījās šajās aktivitātēs.

Otrās dienas rītā, kad visi bija izvingrojušies rīta rosmē un ieturējuši sātīgās brokastis,  jaunieši turpināja darbu domnīcās.  Savukārt dienas otrajā pusē nometnes dalībnieki iesaistījās  radoši sportiskajā aktivitātē „Mēs katrs esam daļiņa no Latvijas”.

Nometnes noslēgumā izvērtējām paveikto un, pozitīvu emociju un domu vadīti, devāmies mājup.

Sirsnīgi pateicamies projekta koordinatorei, Daugavpils 12. vidusskolas pedagoģei  Ingai Baltacei par iespēju piedalīties šajā nometnē, kas bija apliecinājums tam, ka mēs visi mīlam savu zemi, mēs esam LATVIJA.

RVPĢ 10.a klases audzinātāja I. Trokša

You may also like...