ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību pofilakses pasākumi” (Nr. 9.2.4.1/16/I/ 001/) aktivitāšu īstenošana.

You may also like...