Globālās rīcības dienas ir ieskandinātas!

2016.gada 3.novembrī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika Ekoskolu Globālās rīcības dienu ieskandināšanas pasākums „Zinu, gribu, rīkojos!” Latgales EKO izglītības iestāžu 6. – 8.klašu skolēniem. Tā mērķis bija iegūt jaunas zināšanas un prasmes vides izzināšanā. Pasākuma organizatori un atbalstītāji – SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar AS  „Latvijas Zaļais Elektrons’’, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības centrs ,,Rāzna’’, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas ekopadome.

Pasākuma ievadā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktore Valentīna Šidlovska aicināja būt lepniem par to, ka skolēniem ir iespēja mācīties ekoskolā – nākotnes skolā, kur paralēli vispārējām zināšanām ir iespēja mācīties par vidi, mācīties domāt un rīkoties ilgtspējīgi! SIA „ALAAS” izpilddirektors Jurijs Petkevičs uzsvēra, ka ikviens no mums ir atkritumu radītājs, līdz ar to katram ir jāiemācās un jāpiedalās atkritumu šķirošanā. Savukārt Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktoreI Andai Zeizei bija liels un patiess prieks vienkopus redzēt tik daudz aktīvu, darboties gribošu jauniešu. Sākoties Latvijas mēnesim, viņa akcentēja – vārds LATVIJA asociējas ar neatkarību, brīvību, cilvēkiem un dabu. Bet cilvēks un daba ir dzīves harmonija. Šo harmoniju uzturēt var tikai tad, ja katram ir personīgā atbildība pret visu, kas notiek visapkārt – gan dabā, gan sabiedrībā.

Pasākuma otrajā daļā dalībniekiem bija iespēja uzzināt jaunus un interesantus faktus par elektronikas atkritumiem, baterijām un iepakojumu. Tālāk skolēni devās izspēlēt izzinošas spēles „Sašķiro atkritumus!”, „Cik ilgi dabā sadalās šīs vielas?”, „Zilzīlītes gads”, „ Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas”, kā arī risināt „Lielo šķirošanas mīklu”. Lai visiem pietiktu spēka tikt ar visiem uzdevumiem galā, ciemiņi bija sarūpējuši pēdējos rudens našķus – ābolus no skolas dārza un žāvētās cidonijas!

Tuvojoties pasākuma noslēgumam, visas skolas saņēma „Zināšanu un Rīcības ābolu”, kurā bija jāieraksta, ko jaunu uzzināja šodien un 3 būtiskas apņemšanās šim gadam.

Noslēgumā visi pulcējās zibakcijā „Es mīlu Latviju! Es mīlu savu ekoskolu!”. Sekoja jautrs sadancis, piparmētru tējas malkošana un svētku pīrāgu baudīšana.

Paldies skolas sadarbības partneriem – SIA „ALAAS”, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības centram ,,Rāzna’’, kā arī Latgales reģiona ekoskolām, kuras aktīvi iesaistījās pasākumā – Mežvidu pamatskolai, Rugāju novada vidusskolai, Stacijas pamatskolai, Tiskādu vidusskolai, Dricānu vidusskolai, novadu domēm, kas palīdzēja skolu komandām nokļūt un piedalīties šajā pasākumā.

 

Anita Vaivode,

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas Ekoskolu programmas koordinatore

You may also like...