Kārtējā projekta sanāksmē Polijā

Draugus nevar šķirt attālumi. Par to vēlreiz pārliecinājāmies mēs, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolotāji, Turcijas sadarbības skolas partneri un, protams, paši mājinieki Polijas Republikas Srodas Velkopoļskas “Keglik” skolas saimnieki, kuri septembrī Erasmus + projekta “Science ACADEMY” ietvaros organizēja kārtējo darba vizīti projekta ietvaros. No mūsu skolas līdz “Keglik” skolai mērojami 1400 km., taču tad, kad zinājām, ka visi projekta mājas darbi ir izpildīti, ka esam gatavi prezentēt paveikto, ka iegūsim vēl jaunas atziņas un kārtējos darba uzdevumus projekta dalībniekiem ceļš ar mikroautobusu nelikās ne garš, ne garlaicīgs.

Iebraucot Varšavā mūs gaidīja saimnieki un brīnišķīgs ekskursijas vadītājs Tomeks. Ekskursija pa Varšavu ilga 3,5 stundas un šis laiks lika atcerēties mūsu valstu kopīgās cīņas par neatkarību, varējām redzēt, kā poļi gatavojas savas valsts 100 gadei, kuru svinēsim kopā – poļi 11. novembrī, mēs 18. novembrī 2018. gadā, ar kādu cieņu un godu atceras savas valsts vadītājus, kuri gāja bojā pie Smoļenskas, kā ikdienu top skaistāko Polijas galvaspilsēta. Tālāk ceļš mūs aizveda jau uz projekta sanāksmes norises vietu Strodu Veļkopoļsku. Mūsu skolas projekta koordinatore savā prezentācijā parādīja, kā mēs būdami Ekoskola strādājām pie mājas darba “Mežs” un veicam eksperimentus ķīmijā un bioloģijā, secinājām un iepazināmies ar pētījumu rezultātiem.

Turcijas delegācija iepazīstināja ar saviem pētījumiem sociālās zinībās un matemātikā, bet poļu draugi fizikas priekšmeta eksperimentu nozīmi mācību procesā.

Nākamajās dienās darbs mijās ar ekskursijām uz Ļubļinu un Vroclovu, uz lielākām Polijas pilsētām. Visus mūs sagaidīja sapratne, atbalsts un pretimnākšana. Mēs jutāmies kā mājās, jo poļu tauta ir viesmīlīga, atsaucīga tauta. Nākošā darba vizīte notiks Turcijas sadarbības skolā uz kuru jau 15. oktobrī aizlidos 7 bērni un 2 skolotāji. Tagad norit spraigs darbs pie mājas uzdevumu pildīšanas. Mums jāsagatavo prezentācija par bioloģijas, matemātikas priekšmetu padziļinātu mācīšanu, par to nozīmi mūsu nākotnes profesijas izvēlē. Mēs to noteikti paveiksim un bērni gūs gandarījumu par savu darbu un iegūs vēl jaunus draugus.

 

You may also like...