“Nav svarīgi, ko domā citi, bet svarīgi ir tas, ko tu dari…..”

Ceturtdien 19.01.2017. sociālajos tīklos 46.lv rēzeknieši un visi Latvijas iedzīvotāji varēja lasīt informāciju par Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas iespējamo reorganizāciju pēc direktores aiziešanu pelnītajā atpūtā. Komentāros lasītāji izteica savus viedokļus. Bēdīgi, ka komentāros nekompetenti, skaudības un ļaunuma pārņemti lasītāji izplata, aizvaino un dezinformē citus lasītājus.

Tad, lūk, mēs skolas padome informējam, ka skola neveic “sanitāra” lomu pilsētas skolu vidū, bet jau 3 gadus (2014.,2015.,2016.) regulāri saņem atzinības rakstus un “Pūces” kā labākā skola pēc “Draudzīgā aicinājuma” reitinga valstī, bet 2015./2016.m.g. starp 53 valsts ģimnāzijām ir 7 vietā Latvijā. Skolā strādā radoši, zinoši un atbildīgi pedagogi, skolā mācās 545 čakli, zinātkāri motivēti mācībām skolēni. Noslēdzot 2015./2016.m.g., starptautiskajās olimpiādēs piedalījās un guva rezultātus – 4 skolēni, valstī – 10 skolēni, novadā -25 skolēni, pilsētā -36 skolēni.

2016.gada 1.septembrī skola uzsāka vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programmu” Valsts robežu drošība”, kuru atbalsta un kopā sadarbojas Valsts robežsardzes koledža Rēzeknē. Skolā darbojas 16 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, skola savos 23 pastāvēšanas gados ir piedalījusies visos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Pirmssvētku skatēs kolektīvi guva laureātu diplomus un diplomus par godalgotām vietām Rīgā.

Polijas Republikas vēstniecība Latvijā rūpējas un palīdz skolas materiālās bāzes papildināšanā un pilnveidošanā. Pateicoties šai palīdzībai, skolā ir moderni un pēc jaunākajām tehnoloģijām aprīkoti matemātikas, ķīmijas, fizikas, vēstures, informātikas un citi mācību kabineti, skolā ir 12 interaktīvās tāfeles un divi interaktīvie paneļi.

Pateicoties Rēzeknes pilsētas un Polijas valsts Sjanovas pilsētas domei, jau 10 gadus darbojas abu pilsētu sadarbības līgums. Notiek skolēnu poļu valodas nometnes.

2016.gada pavasarī skola pabeidza ES projektu “Skolu daudzpusējā partnerība” un rudenī uzsāka jaunu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 starpskolu stratēģiskās partnerības projektu “SCIENCE ACADEMY”, kas ļauj skolēniem, skolotājiem sadarboties ar Turcijas, Polijas, Rumānijas, Bulgārijas, Igaunijas, Ungārijas skolēniem, pedagogiem, iegūt jaunu pieredzi un īstenot to savā skolas darbā.

Šī ir tikai maza daļa no skolā darāmā, jums kanāla 46.lv lasītāji, bet īpaša informācija ir tā, ka skolas direktore Valentīna Šidlovska, Rēzeknes pilsētas Goda pilsone, paliek strādāt un tālāk vadīt Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju. Mēs, vecāki, bērni, esam bezgala pateicīgi viņai par ieguldītu radošu, atbildīgu darbu, par skolas darba profesionālu vadīšanu jau 23 gadu garumā. Paldies!

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas padomes vārdā

Inta Lempa

You may also like...