Korķīšu akcija ar joni tuvojas noslēgumam!

Gluži nemanot ir pienācis saulainais maijs. Šķiet tikai pavisam nesen – februārī uzsākām vākt plastmasas korķīšus labdarības akcijas ietvaros. Cerams, ka visi korķīši jau ir savākti un ir laiks veikt kopsavilkumu.

Tātad – 2014.gada 10.maijā skolā notiks Korķīšu vākšanas maratona noslēgums! Sagatavojiet savus maisiņus ar savāktajiem korķīšiem, lai tos varam nosvērt, saskaitīt un uzzināt uzvarētāju!

Mūsu skolas sadarbības partneri – Dricānu vidusskolas skolēni un pirmsskolas iestādes „Varavīksne” čaklie bērni – savus korķīšu jau nodevuši! Paldies viņiem par to! Kopā mēs patiešām varam vairāk!

Lai korķīšu pilni maisi!
Lai saulaini svētki!

Anita Vaivode,
Ekopadomes koordinatore

jdarbiba“Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”logo2

 

You may also like...