Devīto klašu izlaidums

 • DSC04918
 • DSC04928
 • DSC04935
 • DSC05000
 • DSC05063
 • DSC05071
 • DSC05159
 • DSC05164
 • DSC05182
 • DSC05193
 • DSC05197
 • DSC05216

 

18.jūnijā RVPĢ apliecību par pamatizglītības iegūšanu saņēma un izlaidumu svinēja četrdesmit astoņi devīto klašu absolventi. Uzrunājot absolventus, direktore Olga Burova vēlēja atrast pareizo ceļu un  pateicās absolventu vecākiem par uzticību skolai un par atbalstu.

Izlaidumu vadīja 9.klašu skolēni Marta un Zigmārs. Absolventi pateicās visiem, kuri bija līdzās deviņus skolas gadus –  skolotājiem, kas sniedza zināšanas, rūpējās par viņu izaugsmi, iesaistīja skolas un ārpusskolas dzīvē, vecākiem, kas atbalsta, uzticas, ir blakus gan priekos, gan bēdās, tehniskajiem darbiniekiem, kas gādāja, lai skolas vide ir droša un sakopta. Absolventi bija sagatavojuši muzikālus priekšnesumus un dejoja valsi.

Absolventus sveica Latvijas Poļu savienības Rēzeknes nodaļas pārstāve Svetlana Semeņaka, audzinātājas Skaidrīte Bambale un Anita Vaivode, kā arī sākumskolas skolotājas, vēlot izmantot katru iespēju, lai sevi pilnveidotu. Pasākuma beigās absolventi nodziedāja skolas himnu.

You may also like...