,,Latvijas skolas somas”pasākumi RVPĢ 2.semestrī

Programma „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes, dod iespēju pieredzēt mākslu un kultūru (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), kā arī izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas un kas atbilst vismaz vienai no šādām programmas saturiskajām jomām: Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības; Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes; zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā; Latvijas daba un kultūrainava.

Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes mūsu skolēni vēroja 14.01.2019.teātra izrādē “Iliāda” Nacionālo biedrību kultūras namā, 12.02.2019. koncertuzvedumā “Vilkam tāda dvēslīt”Austrumlatvijas koncertzālē, 08.04.2019.teātra izrādē,,Kaka un pavasaris”Austrumlatvijas koncertzālē, 08.04.2019. deju izrādē “Nezāle” Nacionālo biedrību kultūras namā. Skolēniem bija iespēja baudīt mākslu, vērot savu vienaudžu sniegumu. Atgriezušies skolā, vērtēja, pārdomāja redzēto, izpildot darba lapas, ko piedāvāja skolotāji.
1.-2. klašu skolēni gada noslēgumā sagaidīja vasaru Latgales Kultūrvēstures muzejā . apgūstot senās spēles un rotaļas, bet 6.a klases bērni Latvijas dabu un kultūrainavu iepazina muzejpedagoģiskā programmā ”Zemes dzīļu noslēpumi”.
Ceru, ka ari nakamajā macību gadā ,,Latvijas skolas somas “norisēs piedalīsies visi skolēni ,jo tās nav ārpusstundu vai interešu izglītības nodarbības, kurās piedalās pēc izvēles vai atlases, bet gan jēgpilns mācību process.

Silvija Volāne RVPĢ,,Latvijas skolas somas “koordinatore

You may also like...