Uz redzēšanos Rēzekne! Satiksimies Sjanovā!

Tik ātri skrien laiks! Ir jau mācību gada beigas, bet Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas kolektīvs vēl paguva realizēt Polijas Senāta finansētu un b-bas “Palīdzība poļiem austrumos” atbalstītu projektu “Kopīgā klasē-labāk poliski” starp mūsu skolu un mūsu Rēzeknes pilsētas sadarbības pilsētas Sjanovas skolām.

Šī projekta ideja tapa skolas 25 darba gadu jubilejas svinībās, kad Polijas IZM ārvalstu sadarbības nodaļas direktora vietnieks Jans Badovskis kopā ar Sjanovas Domes deputātu Vladimežu Zimnovlocki iepazinušies ar skolas darba virzieniem izstrādāja projektu un iesniedza Polijas Senātā. Galvenais mērķis-abu skolu sadarbība, poļu valodas labāka apguve, iepazīšanās ar Rēzeknes, Sjanovas vēsturiskām un ievērojamām vietām, kopīgu pasākumu izstrāde un realizēšana, kā arī daudz citu interesantu pasākumu.

Nedēļu skolā viesojās 20 skolēni no Polijas. Mēs izstrādājām savu plašu un interesantu ciemiņiem programmu. Tās realizēšanas rezultātā skolēni bija Rēzeknes Domē, iepazinās ar mēra vietnieku A.Stecu, Domes darba kabinetiem un Domes plāniem tālāk attīstīt sadarbību. Ciemiņi nolika ziedus un iededza svecītes uz skautu un gaidu kapu kopiņām, Miera ielas kapos apmeklēja 100-gades pieminekli, Māras pieminekli, Katedrāli, pastaigājās pa atjaunoto Latgales ielu, bija Ludzas etnogrāfiskajā muzejā, pilsētas muzejā. Daudz iespaidu guva Aglonas maizes muzejā, degustēja latviešu nacionālos ēdienus, bija Karaļkalnā, robežsardzes koledžā, “Gorā”, “Zeimulī”, ņēma dalību pilsētas “Balto zvanu pasākumā”, darbojās Lūznavas muižas piedāvātās darbnīcās, kopā ar skolas latviešu tautas deju kolektīvu “Degsme” mācījās poļu tautas dejas un ciemiņiem mācīja mūsu latviešu tautas dejas, apmeklēja poļu valodas, angļu valodas, sporta stundas un sportoja kopā ar bērniem, kurās ģimenēs viņi dzīvoja. Robežsardzes koledžā noskatījās suņu dresūras nodarbības.

Sirsnīgu pateicību izsaku ģimenēm, kuras uzņēma bērnus, visām iestādēm, kuras apmeklēja mūsu viesi, arī bērniem, kolēģiem par līdzdarbošanos un sapratni.

2020.gada pavasarī šie bērni brauc uz Sjanovu, Dombrovu, lai kopā noslēgtu mūsu kopīgi izstrādāto sadarbības projektu.

 

Skolas direktore,

V.Šidlovska

You may also like...