“Jaunatne darbībā” EBD

DSCF0862

Eiropas brīvprātīgais darbs – tā ir unikāla iespēja katram jaunietim iepazīt citu valstu kultūru un tradīcijas, gūt zināšanas un jaunu pieredzi. Tādā veidā jaunieši paplašina savu redzesloku, mācās pieņemt atšķirīgo un integrēties jaunā vidē.

Šī projekta gaitā mūsu skolas jauniešiem bija iespēja gūt jaunas zināšanas par ES dalībvalstīm,  tās tradīcijām, nacionālo ēdienu klāstu,  kultūru, kā arī  šīs valsts valodu. Tas nenoliedzami paplašināja mūsu jauniešu redzesloku.
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas jaunieši parasti aktīvi iesaistījās un darbojas dažādos nacionālajos un starptautiskajos projektos, piemēram, 2011.gada jūlijā starptautiskajā projektā Ščecinā (Latvija,Polija,Lietuva), 2012. gada februārī programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros projekts Varšavā u.c.  Uzskatām, ka EBD  dos iespēju jauniešiem iepazīt citādo, attīstīs prasmi komunicēt un līdzdarboties. Paredzam, ka šis projekts iedvesmoja arī mūsu skolas jauniešus nākotnē izmantot iespēju kļūt par brīvprātīgajiem.

jdarbiba“Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”logo2

 

 

You may also like...