Zinātniski pētniecisko darbu konference

21.un 22. janvārī skolā notika zinātniski pētniecisko darbu konference. 11.klašu skolēni prezentēja savus pētnieciskos darbus vērtēšanas komisijai, kuras sastāvā bija RTA mācībspēki. Jaunieši bija pētījuši tetovējumus, Zvejniekdienas tradīcijas Nagļu pagastā,  vecāku un bērnu savstarpējo konfliktu  risināšanas iespējas, origami izmantošanu matemātikā un citas mūsdienās aktuālas tēmas. Pieļautās kļūdas analizēja un deva ieteikumus Rēzeknes akadēmijas pārstāvji. Daudzi skolēni savus darbus prezentēs arī Latgales reģiona skolēnu ZPD konferencē martā. Vērtīga mācībstunda bija arī 10. klašu skolēniem, kuri piedalījās šajā konferencē un ir zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas sākumpunktā.

You may also like...