Pašpārvaldes jaunieši sāk īstenot JSPA projektu “Kontakts”

Pašpārvaldes jaunieši sāk īstenot JSPA projektu “Kontakts”

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas līdzpārvaldes jaunieši no 2022. gada marta līdz maijam piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA)  izsludinātajā iniciatīvu projekta “Kontakts” konkursā, un šī gada augustā projekts tika apstiprināts. Projekts paredzēts izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam, lai attīstītu skolu pašpārvaldes un veicinātu skolēnu labbūtību.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas projekta “Kontakts” aktivitātes ir paredzētas līdzpārvaldē  iesaistītajiem jauniešiem, kā arī pamatskolas un vidusskolas skolotājiem. Projektā jaunieši iesaistīs ne tikai jauniešus un skolotājus, bet arī absolventus. RVPĢ jaunieši vēlas risināt komunikācijas problēmas un veicināt sadarbības prasmes starp līdzpārvaldes jauniešiem un skolotājiem, kā arī vērtību un pienākumu apzināšanos.

  1. gada 7.septembrī notika pirmā projekta “Kontakts” organizatoriskā sapulce. Pirmajā aktivitātē jaunieši plānoja 2. aktivitātes maršrutu, transportu, ēdināšanu, rezervēja naktsmītnes Rāznas Ezerkrastos, sadalīja pienākumus, pārdomāja projekta 3. aktivitāti, komunicēja ar  speciālistiem, kuri vadīs nodarbības.

Realizējot projekta “Kontakts” pirmo aktivitāti, jaunieši attīstīja sadarbošanās, plānošanas un organizatoriskās prasmes. Jaunieši uzņēmās iniciatīvu un apzinājās atbildību.

You may also like...