Pirmā Svētā Komūnija

 • DSC06180
 • DSC06201
 • DSC06212
 • DSC06221
 • DSC06231
 • DSC06281
 • DSC06291
 • DSC06325
 • DSC06326
 • DSC06337
 • DSC06371
 • DSC06430
 • DSC06454
 • DSC06490

Ik gadu  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija svin Jaunavas Marijas dzimšanas dienu. Arī šogad 8. septembrī 3. klases skolēni Jēzus Sirds katedrālē pieņēma pirmo Svēto Komūniju.

Skolēni baltās albās, rokās turot  degošās svecītes, devās pie altāra, lai pirmo reizi satiktos ar dzīvo Jēzu Kristu  maizes un vīna zīmēs.   Pirmā Svētā komūnija ir durvis, kas atver  ceļu pie Dieva, tā ir sveces gaisma mūsu sirdīs, kas dod cilvēkiem dvēseles siltumu, mīlestību un līdzjūtību.  Šī  diena bija īpaša gan skolēniem, gan viņu vecākiem, gan skolotājiem.

Vēlamies pateikties Rīgas metropolijas  Rēzeknes- Aglonas  diecēzes bīskapam Jānim Bulim par iespēju turpināt tradīciju Jaunavas Marijas dzimšanas dienā RVPĢ skolēniem pieņemt pirmo Svēto Komūniju. Paldies par svinīgi celebrēto Svēto  Misi, par skaistajiem vārdiem dzīvē.

Pateicamies priesteriem Dainim Kašam, Aināram Londem un Mārtiņam Kārklim,  kas caur grēksūdzes sakramentu ļāva bērniem kļūt baltiem dvēselē.

Sirsnīgi pateicamies Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktorei O. Burovai, jo viņa turpina saglabāt  ticības un  mīlestības garu  skolā, kuru pirms 26. gadiem iesāka V. Šidlovska. Paldies  kristīgās mācības skolotājai I. Trokšai par sniegtajām zināšanām un iedegto ticības liesmu bērnu sirdīs. Paldies klases audzinātājām   N. Uškānei un V. Selickai, skolotājai A. Voverei par ieguldīto darbu šo svētku organizēšanā. Lai Dieva svētība un spēks arī turpmāk!

Gribas novēlēt visiem bērniem, lai viņi neaizmirstu pildīt savu solījumu Dievam. Lai  bieži nāk uz Baznīcu, un caur Svētajamiem sakramentiem saņem stiprinājumu un Dieva žēlastības ikdienā.

 

You may also like...