PIEDALĪŠANĀS LATVIJAS UNIVERSITĀTES NODARBĪBU CIKLĀ “JAUNO JURISTU UNIVERSITĀTE”

No 2020. gada oktobra līdz 2021. gada janvārim Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte organizēja Jauno juristu universitātes nodarbību ciklu 12. klašu skolēniem, lai piesaistītu fakultātei ieinteresētus un studijām motivētus reflektantus.

Šogad dalībā tika uzņemti visi 12. klašu skolēni un nodarbības norisinājās tiešsaistē. Dalībniekiem bija iespēja iepazīt jurista darbu un tā nozīmi sabiedrībā, gūt priekšstatu par Latvijas tiesību sistēmu un valsts iekārtu.

Nodarbību ciklā Latvijas tiesību zinātnes labākie profesionāļi sniedza dalībniekiem pamatzināšanas tādās tiesību nozarēs kā civiltiesības, krimināltiesības, konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesībās, starptautiskās privāttiesībās un starptautiskās publiskās tiesības, Eiropas Savienības tiesības, kā arī stāstīja par tiesību teoriju, kriminālprocesu, civilprocesu, valsts aizsardzību un jurista ētiku. Jauno juristu universitātes ietvaros dalībniekiem tika paredzētas praktiskas nodarbības, juridisku problēmsituāciju risināšana un tiesas procesa izspēle.

Jauno juristu universitātes noslēgumā dalībniekiem bija jākārto noslēguma pārbaudījums, kurā tika pārbaudītas skolēnu zināšanas un izpratne par nodarbību ciklā apgūtajiem tematiem. Jaunieši, kuri noslēguma pārbaudījumu nokārtoja vismaz uz 70%, ieguva 50 papildpunktus Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” 1. kursa uzņemšanā, bet 3 Jauno juristu universitātes dalībnieki, kuri ieguva visaugstāko rezultātu, garantē sev valsts budžeta finansētu studiju vietu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Noslēguma pārbaudījumu kārtoja 74 četri skolēni no visas Latvijas, 11 skolēni ieguva 50 papildpunktus. Pārbaudījumā ieguvu visaugstāko rezultātu un līdz ar to esmu Jauno juristu universitātes noslēguma pārbaudījuma 1. vietas ieguvējs, garantējot sev valsts budžeta finansētu studiju vietu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studiju programmas “Tiesību zinātne” 1. kursā.

Esmu pateicīgs Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultātei par to, ka sniedzāt iespēju gan man, gan citiem jauniešiem no visas Latvijas ielūkoties jurisprudences pasaulē, iegūt vērtīgas zināšanas, iepazīties ar izciliem juristiem un tiesību zinātniekiem. Tagad esmu pārliecināts par nākamajiem soļiem, ko speršu augstākās izglītības virzienā.

 

Eduards Romans

RVPĢ 12.a klases skolēns/līdzpārvaldes prezidents

You may also like...