Pieejamā literatūra par karjeru un karjeras izglītību

 1. Izglītība pēc 12. klases. PIAA, 2005
 2. Izglītība pēc 9. klases. PIAA, 2005.
 3. Karjeras izglītība 10.-12. klasei. Metodiskie ieteikumi. PIAA, 2006.
 4. Karjeras izglītība 7., 8., 9. klasei. Metodiskie ieteikumi. PIAA, 2006.
 5. Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei. VIAA, Karjeras atbalsta departaments, 2008.
 6. Metodiskie ieteikumi „ Karjeras izglītība 7. – 9. klasei. Skolotāju rokasgrāmata ( ESF, prof.izgl. attīstības aģentūra, 2006.g.
 7. Karjeras izglītība skolā/ Pieredze 2009 (2010) Rīga: Valsts Izglītības attīstības aģentūra.

Video materiāli par karjeru un profesijām

 1. Iepazīsti izglītības un darba pasauli, atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas elektrotehnikas un elektronikas nozarē. VIAA, 2007.
 2. Iepazīsti izglītības un darba pasauli, atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas meža nozarē. VIAA, 2007.
 3. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2012 – https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI
 4. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2013 – https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU
 5. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2014 – https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4
 6. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2015 – https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw
 7. Īsfilmas par profesijām – “Zili brīnumi” –  https://www.youtube.com/user/JUMPstudioLATVIA/videos

Pieejamie materiāli skolotājiem

 1. Karjeras izglītība skolā/ Pieredze 2009 (2010) Rīga: Valsts Izglītības attīstības aģentūra – http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf
 2. Metodiskie ieteikumi „ Karjeras izglītība 7. – 9. klasei. Skolotāju rokasgrāmata ( ESF, prof.izgl. attīstības aģentūra, 2006. – http://www.viaa.gov.lv/files/news/722/karjeras_izgl_7_9_klaseee.pdf
 3. Metodiskie materiāi klašu audzinātājiem –

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/

 1. Karjeras izglītības informatīvie materiāli – http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materiali/

Interneta resursi, kuri saistīti ar karjeras izglītību

 1. Lielākais karjeras portāls Latvijā – https://www.prakse.lv/
 2. Nacionālā izglītības iespēju datu bāze – http://www.niid.lv/
 3. Virtuāla profesiju pasaule – http://www.profesijupasaule.lv/lv/news
 4. Valsts izglītības attīstības aģentūra – http://viaa.gov.lv/lat/

Skolotājiem – http://viaa.gov.lv/lat/macibspeki/merkgrupas_skolotaji/

Skolēniem – http://viaa.gov.lv/lat/skoleni/skoleni/

Studentiem – http://viaa.gov.lv/lat/studenti/studentiem/

 1. Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs – http://www.aiknc.lv/lv/index.php
 2. Europass dokumenti (CV, motivācijas vēstule) – https://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents
 3. Nodarbinātības valsts aģentūra – http://www.nva.gov.lv/
 4. Karjera – http://www.nva.gov.lv/karjera/
 5. Profesiju aprakstu katalogs/ profesiju standarti un profesiju klasifikators – http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118
 6. Informācija par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām – http://www.uzdevumi.lv/school
 7. EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls. izmpic.gov.lv profesionālā izglītība; profesiju standarti – http://euroguidance.eu/
 8. Interešu un prasmju noteikšanas testi, darba tirgus un karjeras izvēles gids (eng.) –http://www.occupationsguide.cz/en/

Informācija par stipendijām, studiju un studējošā kredītiem – http://www.izm.gov.lv/lv/studentiem

You may also like...