Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija pievienojas akcijai “Silto džemperu diena”!

“Silto džemperu diena” ir ikgadēja akcija, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi, klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā skolu telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi arī simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.

Kampaņa aizsākās 2005. gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Tās sākotnējā ideja bija atgādināt par klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, aicinot veikt vienkāršas ikdienas darbības, piemēram, samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, biežāk braukt ar velosipēdu, ēst vietējo, bioloģiski audzētu un pēc iespējas augu izcelsmes pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās nelietojam un citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā Flandrijas teritorijā uzskatāmi izdevās samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku.

Šī gada akcijas moto: Izcel savu rīcību klimata labā!

Silto džemperu dienas ietvaros skolā norisināsies Silto džemperu dienas zibakcija „Vajag tikai sākt!“. Skolēni pārrunās, ko katrs no mums var darīt, lai mazinātu klimata pārmaiņas. Vienosies par trim klases rīcībām klimata labā un aicinās pārējos pievienoties un atbalstīt šīs rīcības.

Lai izdodas!

RVPĢ Ekopadome

You may also like...