Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija turpina īstenot projektu.

Arī šajā mācību gadā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija turpina īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros skolēniem tiek nodrošinātas aktivitātes, kas sniedz atbalstu mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālo nodarbību nepieciešamību.

Projekta ietvaros tiek realizētas STEM un vides jomas, kā arī Multidisciplinārās jomas  aktivitātes:

 • papildus nodarbības individuālo spēju attīstībai sākumskolā “Es varu”,
 • matemātiskās nodarbības “Cipariņš”,
 • nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām matemātikā,
 • matemātiskās nodarbības “Skaitļu pasaulē”,
 • multidisciplinārās nodarbības dabaszinātnēs,
 • pētnieciskās nodarbības dabaszinībās,
 • izglītojoši radošā LEGO darbnīca,
 • ārpusstundu nodarbība “Radi un rādi”,
 • radošā darbnīca informācijas tehnoloģijās “Scratch Studio”,
 • radošā darbnīca “Datorika un dizains”,
 • erudītu klubs.

Šajā mācību gadā tika piešķirti līdzekļi no projekta budžeta, pedagoga palīga darba apmaksai matemātikas stundās 4.-6. klasēs, lai palīdzētu organizēt praktiskās un āra nodarbības. Otrs pedagoga palīgs 4.-6. klasēs dabaszinību stundās skolotājam palīdz organizēt eksperimentus. Arī laborants ir liels atbalsts pedagogam, lai integrētu datorprasmes 1.-3. klasēs STEM mācību priekšmetos.

You may also like...