Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 5.b klases labais darbs projektā „Sporto visa klase” 2018./2019. m.g.

Mēs, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 5.b skolēni – Rūdolfs, Ritvars, Salvis, Baiba D., Katrīna E., Ričards, Baiba J., Anastasija, Artis, Katrīna K., Denita, Endija, Toms, Alise, Aļesja, Loreta, Sofija, Vincents, Daniels, Haralds, Katrīna T., Viktorija, Elizabete, Dagnija, nolēmām šogad paveikt divus labos darbus.
Pirmkārt, mūsu mērķis ir kļūt zinošākiem un gudrākiem, tāpēc nolēmām apmeklēt SIA „LEAX Rēzekne” – metālapstrādes uzņēmumu, kurš atrodas mūsu pilsētas Rēzeknes pievārtē, tāpēc sadarbojāmies ar mūsu skolas karjeras konsultanti Kristīni Rimšu.
Otrkārt, uzņēmuma apmeklējuma laikā vēlējāmies pozitīvi pārsteigt, likt pasmaidīt un iepriecināt uzņēmumā strādājošos.
Tā kā mūsu apmeklējums notika 15.02.2019., tad nolēmām pagatavot sirsniņas ar pārsteigumu – gan piestiprinājām šokolādes sirsniņu, gan uzrakstījām uzmundrinošus vārdus:
„… Vārdi, vārdi… Cik daudz uz pasaules ir vārdu… Bet katram no mums ir sirds. Viena sirds un tajā mājo MĪLESTĪBA!”
Klasē visi kopā ķērāmies pie darba. Daži grieza, citi līmēja, pārējie visu sastiprināja kopā. Skolotāja sēja lentītes. Kopīgi darbojoties, uzklausot savstarpējos padomus un uzmundrinājumus, tapa sirsniņas.
15. februāra pēcpusdienā visi ar autobusu devāmies uz uzņēmumu „LEAX Rēzekne”. Tur mūs sagaidīja Normunds Teirumnieks, kurš iepazīstināja ar uzņēmuma darbību. Uzzinājām, ka uzņēmums veic sērijveida metālapstrādes darbus, izgatavojot detaļas autotransporta un kalnrūpniecības vajadzībām. Pētījām, kā notiek ražošana. Uzzinājām, ko dara meistari pie dažādiem darbagaldiem un ierīcēm. Sapratām, ka darbs ir sarežģīts un atbildīgs. Redzējām, kā ar moderno tehnoloģiju palīdzību tiek pārbaudīta detaļu kvalitāte. Izrādās, ka slieces savām kamanām Rēzeknes uzņēmumā ir pasūtījis arī Mārtiņš Rubenis.
N.Teirumnieks pastāstīja, ka ir uzsākta jauna ceha veidošana, kur ražošana notiks pie daudz modernākām un mūsdienīgākām iekārtām, tāpēc uzņēmumā strādās arī ārvalstu speciālisti, kuri apmācīs strādniekus, kā attiecīgā iekārta ir vadāma.
Ekskursijas laikā, ciemojāmies pie vairākiem darbagaldiem un iekārtām, katram strādājošajam pie iekārtas uzdāvinājām savu izgatavoto sirsniņu. Cilvēku reakcija bija dažāda. Kāds pasmaidīja, kāds bija pārsteigts un apmulsis, cits deva sveicienam roku un jautāja, no kuras skolas mēs esam. Saņēmām sirsnīgu paldies no katra sirsniņas saņēmēja, sakot savu lielo PALDIES! Katrā gadījumā mums izdevās sasniegt savu mērķi – pārsteigt, iepriecināt un likt pasmaidīt garās maiņas beigās!!!

5.b klases skolēni un klases audzinātāja Agrita Šķestere – Kambala

You may also like...