Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā viesojas ZINOO centrs no Daugavpils

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 10.maijā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Izziņas, radošo tehnoloģiju, kompetenču un karjeras diena skolā”, kuru vadīja Zinātkāres centrs ZINOO Daugavpils. Nodarbībās piedalījās Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 5. un 6.klašu skolēni un Rēzeknes 4.vidusskolas 7. un 8.klašu skolēni. Nodarbības ietvaros izglītojamie iepazinās ar  dažādu radošo tehnoloģiju, profesiju un starpnozaru jomām caur radošām darbnīcām. Viņi saņēma informāciju par arhitekta, būvinženiera, celtnieka un citām profesijām, darbības virzieniem, piedalījās diskusijā par to kādas prasmes, iemaņas un izglītība nepieciešama, lai kļūtu par inženieri un, kur tās iespējams pilnveidot. Ar praktisku uzdevumu palīdzību katram skolēniem bija iespēja arī iejusties arhitekta, būvinženiera, celtnieka un citu profesiju pārstāvju ādā, izprast katras profesijas darba specifikā, uzzināt kādas prasmes, iemaņas ir nepieciešamas, kur šīs profesijas var apgūt. Izglītojamie ieguva priekšstatu, kur eksperimentos redzētais reāli notiek sadzīvē un tehnikā, kur tiek izmantots dažādās industrijās, un kādu profesiju pārstāvji to veic.

Rēzeknes valsts polu ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Kristīne Rimša

You may also like...