Zināmi Jaunie vides reportieri, kas pārstāvēs Latviju starptautiskajā konkursā – Agnese Dzene un Jūlija Gajevska!

Šajā mācību gadā jaunieši vecumā no 11-25 gadiem tika aicināti piedalīties Jauno vides reportieru (JVR) programmā un konkursā. Konkursam varēja pieteikt darbus trīs kategorijās: video, raksts un/vai foto. Jaunieši fotografēja, rakstīja un veidoja video kampaņas, aktualizējot ar vides aizsardzību saistītus jautājumus, kā arī apmeklēja Vides izglītības fonda rīkotos apmācību vebinārus.

Kopumā nacionālajam konkursam pieteiktajiem darbiem 6 ieguva pirmo vietu un iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskā konkursā. Jauno vides reportieru programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšans par konkursu stāsta: ‘’Jauno vides reportieru konkurss ir lieliska iespēja jauniešiem runāt par vides problēmām, kas viņus satrauc, kā arī aktualizēt nepieciešamos risinājumus plašākā sabiedrībā. Prieks, ka arī šogad ir vairāki lieliski darbi, kas varēs startēt starptautiskā konkursā un vēl plašāk izcelt aktuālos vides aizsardzības jautājumus.’’

Katru gadu pēc nacionālās žūrijas vērtējuma labāko darbu autori tiek izvirzīti starptautiskajam konkursam, kura darbus vērtē eksperti no starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental education) valdes, ANO Vides programmas (UNEP), Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) un Eiropas Vides aģentūras (EVA), kā arī plašsaziņas līdzekļiem. Labāko darbu autoriem ir iespēja gūt starptautisku atzinību, sertifikātu un publicitāti.

Jauno vides reportieru konkursa Nacionālās izvērtēšanas komisijas sēdē piedalījās arī Ieva Upīte-Veiskate, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sabiedrisko attiecību speciāliste: “Vides izglītības fonda programmā Jaunie vides reportieri ik gadu vērtējam jauniešu sniegumu un spējas veidot rakstus, video reportāžas ar vides, dabas un klimata jomām saistītām tēmām. Arī šogad augsti vērtējam dalībnieku entuziasmu, neatlaidību un iedziļināšanos pētāmajos jautājumos, atspoguļojot vides piesārņojuma, dabas daudzveidības un siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju tēmas. Vides komunikācijai ir nozīmīga loma vides politikas mērķu īstenošanā, tādēļ vēl jo vairāk novērtējam jauniešu degsmi pētīt un izzināt vides problēmas, piedāvāt risinājumus, kā arī informēt sabiedrību.”

Nacionālās izvērtēšanas komisijas sēdē piedalījās arī Linda Rozenbaha, portāla Delfi.lv žurnāliste un redaktore: ‘’Prieks, ka jaunieši aizrautīgi pēta dažādas vides tēmas, kā arī interesējas par žurnālistiku. Šogad bija arī iespēja satikties ar jauniešiem Delfi redakcijā, redzēt aizrautību un to, ka pēc žurnālistikas darba iepazīšanas tiem, kuriem bija dziļāka interese par to, tā tikai nostiprinājās.’’

Arī mūsu skolas 12.klases skolnieces Agnese Dzene (19 gadi) un Jūlija Gajevska (18 gadi) kļuvušas  par šī gada uzvarētājiem kļuvušas par uzvarētājām kategorijā “Video, vecumā no 15 līdz 18 gadiem”.  un virzītas uz starptautisko konkursu.

Viņu izveidotajā video ‘’Radīts, lai apēstu, nevis izmestu’’ meitenes stāsta par pārtikas izšķērdēšanu, kāpēc tā rodas un kā to novērst, kā arī tika veikts pētījums skolas ēdnīcā, lai uzzinātu, cik pārtikas produktu paliek pāri.

Patiess prieks arī par pārējiem konkursa uzvarētājiem. Lai visiem veicas un izdodas starptautiskajā konkursā!

Kopumā šogad Jauno vides reportieru programmā piedalījās un praktiskas iemaņas apguva 63 jaunieši  no dažādiem novadiem un  izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par starptautisko konkursu un programmu “Jaunie vides reportieri” var atrast: www.yre.global

Papildu informācija:

Daniels Trukšāns, Jaunie vides reportieri programmas vadītājs Latvijā, jvr@videsfonds.lv

Informāciju apkopoja Anita Vaivode, Ekoskolu programmas koordinatore

You may also like...