RVPĢ lepnums

2020.gada 29. maijs Latvijas vispārizglītojošās skolās beidzas kārtējais mācību gads. Šogad mācību gada noslēgums ir citādāks – nenotiek svētku līnijas un koncerti, skolas gaiteņos nedzird bērnu čalas. Skolotāji atvadās no audzēkņiem attālināti.

Dabā ražas laiks ir rudenī, bet skolas kalendārā – pavasarī, kad tiek izvērtēti sasniegumi mācību darbā un interešu izglītībā, sporta sacensībās un erudīcijas konkursos, projektos un ZPD konferencēs. Neatlaidīgs darbs, mērķtiecība, pacietība, drosme un sadarbība ar skolotājiem šajā mācību gadā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēniem deva iespēju sasniegt vienu no izvirzītajiem mērķiem – piedalīties un gūt panākumus! Iegūtie rezultāti palīdz noskaidrot veiksmīgākos, drosmīgākos, stiprākos, erudītākos, ritmiskākos, skanīgākos …… Svarīgi piebilst, ka ikviens skolēns ir centies aizstāvēt skolas godu tajā jomā, kurā bija spējīgs un gatavs konkurēt ar citiem. Mēs patiesi priecājamies par Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas aktīvo un talantīgo audzēkņu panākumiem, kas savas zināšanas un vēlmi darboties prata atklāt pilsētas, novada, valsts un starptautiskajās olimpiādēs un konkursos, sporta sacensībās. Šie skolēni spodrināja skolas godu un padarīja to atpazīstamāku gan pilsētā, gan valstī, gan ārpus tās robežām (Polijā).

Pēdējā mācību dienā, 29.maijā plkst. 12.00 skolas izstāžu zālē notika svinīgs pasākums – pateicības stunda “RVPĢ lepnums”, kura laikā tika pasniegti apbalvojumi par panākumiem pilsētas un valsts olimpiādēs un konkursos 2019./20. m.g. Pasākuma laikā tika sumināti skolotāji – InnaKudrjavceva, Skaidrīte Bambale, Sandra Taranda, Ineta Melne. Šie pedagogi palīdzēja sagatavoties skolēniem startēt ne tikai pilsētas, bet arī valsts mēroga olimpiādēs. Īpašs prieks par sasniegumiem Starptautiskajā poļu valodas olimpiādē, kurā Laureāta diplomu izcīnīja 12.klases skolniece Laura Čuprinska (skol. S. Novakovskis).

Ar skolēnu sasniegumiem ir iespējams iepazīties sadaļā Sasniegumi

Skolēni, kuriem mācību sekmes ir labas un teicamas tradicionāli saņēma īpašos diplomus (šoreiz gan virtuāli): “Labākā liecība sākumskolā”, “Labākā liecība pamatskolā”, “Labākā liecība proģimnāzijā’, “Labākā liecība vidusskolā”.  Savukārt skolēni, kuriem mācību sasniegumos vidējais vērtējums ir 9 balles un augstāks, saņēma “RVPĢ Izcilības diplomu” un virtuālo kausu. Īsto kausu viņi saņems 1.09.2020.

Jau vairākus gadus mācību semestra un gada noslēgumā klašu kolektīvi par mācību darbu saņem CEĻOJOŠO PŪCI vai GADA PŪCI (ja balva ir saņemta I un arī II semestrī).  Šogad “Gada pūce” sākumskolas klašu grupā devās uz 2.b klasi, vidējais vērtējums 7,73 balles (kl. audz. I.Jonikāne.),pamatskolas klašu grupā “Ceļojošo pūci” saņēma 5.b klase ar vidējo vērtējumu 7,82 balles (kl. audz. I. Trokša), proģimnāzijas klašu grupā šo balvu nopelnīja 8.c klase ar vidējo vērtējumu 7,3 balles (kl. audz. A. Ločmele), bet vidusskolas posmā “Gada pūce”paliek11.a klasē, kurā vidējais vērtējums i 7,3 balles(kl. audz. M.Gražule). Šīs ir klases, kurās kopējais vidējais rādītājs mācību sasniegumos ir bijis visaugstākais savā klašu grupā. Konkurence bija sīva, vērtējumi atšķīrās pat par 0,01.

Ikdienā tos pasakāmos paldies mēs bieži nepasakām, taču Jaunsudrabiņa vārdi “…paldies ir vienīgā valūta “ ir tik zīmīgi, kas iederas visos laikos un pie visām varām. Tāpēc vissirsnīgākos pateicības vārdus par neatlaidību, sirdsdegsmi, ikdienas mācību darbu un sniegto atbalstu skolēnu sagatavošanā mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, sacensībām, skatēm veltām skolotājiem un klašu audzinātājiem.

Liels paldies Rēzeknes pilsētas pašvaldībai, kas ik gadus sarūpē naudas balvas „Par sasniegumiem valsts olimpiādēs”. RVPĢ šo apbalvojumu saņēma trīs skolēni – Maija Laizāne (11.a klase), Eduards Romans (11.a klase)un Evelīna Ivone (9.b klase)  Apsveicam!

Vislielākā pateicība arī skolēnu vecākiem par atbalstu, sapratni, izturību, pacietību un par ieguldījumu bērnu audzināšanā. Tikai kopīga sadarbība veido mūsu bērnus par zinošiem, radošiem, veiksmīgiem un laimīgiem cilvēkiem.

RVPĢ vadības komanda

You may also like...