Pasākums “Ģimnāzijas lepnums”

Katru gadu novembrī dzīvojam patriotisko noskaņu gaisotnē. Patriotisms tā ir mīlestība pret savu zemi, pret valsti, kurā dzīvojam. Novembrī mēs atzīmējam Lāčplēša dienu, Polijas neatkarības dienu un Latvijas republikas proklamēšanas dienu. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijai šīs mācību gads  ir ļoti nozīmīgs, jo ģimnāzija svin 30.gadu jubileju. Gatvojoties nozīmīgajai jubilejai, tika izstrādāts nolikums pasākumam “Ģimnāzijas lepnums”,  kura mērķis bija izvērtēt 2022./2023. gada mācību un audzināšanas darba rezultātus un godināt talantīgākos pedagogus, darbiniekus un izglītojamos, kā arī pateikties sadarbības partneriem, kuri snieguši nozīmīgu atbalstu Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijai. Ikviens no ģimnāzijas saimes, varēja pieteikt pretendentu izvirzītajām nominācijām.

Kopīgi sanākot un izvērtējot pretendentu pieteikumus, komisija sešu locekļu sastāvā izvirzīja katrā nominācijā laureātus. Vērtējot pretendentus tika ņemts vērā, kuri ir devuši vislielāko  ieguldījumu  izglītojamo un ģimnāzijas labā, ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem, pasākumiem, kas ir nozīmīgi  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijai un tās atpazīstamībai sabiedrībā. 16.novembrī svinīgajā ģimnāzijas pasākumā “Polijai  un Latvijai 105” tika godināti “Ģimnāzijas lepnums”  skolēnu nomināciju laureāti un 17.novembrī pasākumā “Ģimnāzijas gadu raksti” tika godināti “Gada pedagogs”, “Gada saimnieciskais darbinieks”, “Gada vecāks” laureāti. Ģimnāzijas direktore Olga Burova pateicās visiem,  kas devuši nozīmīgu ieguldījumu ģimnāzijas izaugsmē, ar saviem darbiem un sasniegumiem popularizējuši mācību iestādes vārdu un  pasniedza diplomus nomināciju laureātiem:

  • “Gada pedagogs” – Biruta Vaivode;
  • “Skolēnu līderis” – Katrīna Kambala;
  • “Gada skolēns” – Liene Indriksone un Rolands Geikins;
  • “Gada sportists” – Ritvars Berns;
  • “Gada vecāks” – Lienīte Litavniece;
  • “Gada saimnieciskais darbinieks” – Kristīne Rindža.

Prieks un  lepnums par paveikto šo gadu laikā! Veiksmi un turpmāko izaugsmi savu ieceru īstenošanā ikvienam!

You may also like...