Sasniegumi Mārtiņdienas stafetēs

7. novembrī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 2. un 3. klases sportistu komanda piedalījās tradicionālajās Mārtiņdienas sacensībās, sacenšoties ar pilsētas skolu skolēniem. Sacensībās piedalījās astoņas Rēzeknes vispārizglītojošo skolu komandas. RVPĢ skolēnu komanda ieguva godpilno 1. vietu!
Komandā startēja 3.klase skolēni: T. Rižakovs, A.Mališevs, D.Timofejevs, T.Razgaļs, M.Pokule, V.Zlotņikova, A.Gutāne, I.Vasiļjeva, A.Baboviča.
2. klases skolēni: A.Razguļajeva, T.Audijanovs, A.Karpovičs, K.Petrovska, E.Petrovska, T.Degle, R.Līcītis.
Priecājamies par skolēnu sasniegumiem un pateicamies sporta skolotājām I. Zeiļai un S. Zalužinskai!

You may also like...