SKOLAI – 25!

Vai tas ir daudz, vai maz?  Šie gadi skolas pedagogiem, skolēniem, vecākiem bija uzdrīkstēšanās, smaga darba un sevis pierādīšanas gadi. Kopā strādājot mēs esam kļuvuši stipri, strādāt griboši un varoši. Jau vairāk kā 10 gadu garumā, skolas absolventi ir uzrādījuši labus rezultātus centralizētajos eksāmenos, esam ar divām Lielām pūcēm un atzinības rakstiem “Draudzīgā aicinājuma” reitingā valstī, esam nopelnījuši tiesības kļūt par “Pedagogam draudzīgāko izglītības iestādi”, audzēkņi – “Par Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu”. Priecājamies, ka darbojoties Socrates Comenius un ES Erasmus + projektos esam ieguvuši sadarbības partnerus Polijā, Austrijā, Turcijā, Portugālē, Spānijā, Itālijā, Rumānijā, Bulgārijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Lietuvā u.c.

Skolēni ir uzrādījuši labus rezultātus valsts novada, pilsētas, Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un ieguvuši Atzinības rakstus, medaļas. Jau 6 gadus esam kā vienīgā Ekoskola pilsētā, lepojamies ar savu brīnišķīgi iekopto un vienmēr kārtībā uzturēto skolas teritoriju. Viesi un paši priecājamies par simtiem zaļo augu skolas, klases telpās. Esam lepni par piedalīšanos visos skolēnu Dziesmu un deju svētkos Rīgā, sākot ar 1995. gadu un gūstot arī godalgotās vietas skatēs.

Mūsu skolas lepnums ir mūsu absolventi. Katru gadu, februāra pirmajā svētdienā viņi cenšas būt kopā ar saviem pedagogiem, lai kopā atskatītos uz paveikto, pastāstītu par sevi, savu ģimeni, studijām un darbu. Mūsu lepnums ir tie absolventi, kuri ir absolvējuši universitātes Latvijā, Polijā, kā arī citās Eiropas Savienības valstu universitātēs. Ikvienā skolas darba jomā strādā darbīgi 62 skolotāji, kuri strādā 25 klašu grupās ar 525 audzēkņiem, apzinoties, ka no mūsu visu kopīga darba ir atkarīga skolas vīzijas īstenošana. Mūsdienīga, atvērta un konkurentspējīga izglītības iestāde, kas izglīto un audzina domājošu, radošu, atbildīgu valsts pilsoni, kurš spējīgs konkurēt, dzīvot nemitīgi mainīgā pasaulē, veidojot sevi kā sabiedrībai noderīgu valsts pilsoni.

Novēlu, lai nākamie skolas darba gadi mums visiem būtu radoši, veiksmes un panākumu pilni! No šiem kopā būšanas gadiem –

Es sapratusi esmu vienu domu,

Ka liktenis man

Sniedza lielu lomu,

Man jāsaprot, ka katrs no Jums- cilvēks ir,

Un vēl,

Ka jādzird arī otra sirds.

 

Skolas direktore Valentīna Šidlovska

You may also like...