Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena

 

Franču rakstnieka Antuāna de Sent Ekziperī teiktais: “Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām…” nāk prātā, 4.oktobrī svinot Starptautisko dzīvnieku aizsardzības dienu.

Augsto tehnoloģiju pasaulē nav bezpalīdzīgāku radījumu par dzīvniekiem: savvaļas vai mājas – viņu dzīve lielā mērā ir atkarīga no cilvēka, viņa aktivitātēm un rīcības.

MĒRĶIS

Dzīvnieku aizsardzības diena ir veidota, lai atgādinātu mums par atbildību, kāda mums ir par citiem planētas iemītniekiem.

NO VĒSTURES

Pirmo reizi Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienu sāka atzīmēt 1931.gadā Florencē, kad grupa ekologu vērsa uzmanību uz izzūdošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzības nepieciešamību. Datums 4.oktobris izvēlēts, jo tā ir Svētā Asīzes Franciska nāves diena. Svēto Asīzes Francisku uzskata par dzīvnieku un vides aizbildni.

Pirmais sprediķis, ko viņš teicis, bija par putniem. Sprediķa laikā putni esot nometušies ap viņu ciešā lokā, ka viņš varēja tiem pieskarties, un nelidoja projām, līdz sprediķis nebija beidzies. Asīzes Francisks ir pazīstams ar savu patieso cieņu pret visām dzīvajām būtnēm.

Pašlaik Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienā tiek runāts par jebkuras sugas un veida dzīvnieku problēmsituācijām. 20.gadsimta beigās un 21.gadsimtā visvairāk cietsirdībai ir pakļauti tie dzīvnieki, kas ir tieši atkarīgi no cilvēka, tādēļ pēdējo gadu laikā šī diena ir pārvērtusies par mājdzīvnieku aizsardzības dienu.

AKTIVITĀTES UN PASĀKUMI

Daudzās pasaules valstīs tiek aktīvi aktualizēti svarīgi jautājumi, piemēram, apdraudēto sugu saglabāšana, cietsirdības pret mājdzīvniekiem apkarošana, bezpajumtnieku problēmas humāns risinājums, apstākļu uzlabošana zooloģiskajos dārzos, stādaudzētavās un patversmēs.

Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena aptver visas dzīvās būtnes un katras sugas unikālos izaicinājumus. Šie svētki ir daudznacionāli – mīlestība un cieņa pret mūsu mazākajiem brāļiem nav atkarīga no vecuma, dzimuma, ādas krāsas, etnogrāfiskajām īpašībām un reliģiskās piederības.

Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības dienā visā pasaulē tiek rīkoti dažādi labdarības, izglītojoši pasākumi. Kaķu un suņu patversmēs tiek organizētas izstādes, kurās var uzņemt mājdzīvnieku ģimenē. Skolās notiek tematiskas stundas, kurās tiek skaidrots, cik svarīgi ir rūpēties par mūsu mazākajiem brāļiem. Veterinārās klīnikas rīko atvērto durvju dienas ar meistarklasēm mājdzīvnieku īpašniekiem, runā par kopšanas, barošanas un ārstēšanas īpatnībām, vakcinācijas nozīmi. Labdarības fondi organizē kampaņas, kuru mērķis ir vākt līdzekļus, lai palīdzētu apdraudētajām sugām. Dažos uzņēmumos šajā dienā ir svētki “Atvediet savu labāko draugu”, ļaujot darbiniekiem ņemt līdzi savus mājdzīvniekus.

Zooloģiskajos dārzos visā pasaulē tiek rīkoti īpaši izglītojoši pasākumi, kuros tiek runāts par zooloģisko dārzu nozīmi retu un apdraudētu sugu saglabāšanā.

Ikviens var parūpēties par dzīvnieku dzīves uzlabošanu. Patversmju durvis vienmēr ir atvērtas tiem, kuri ir gatavi kļūt par brīvprātīgo, ziedot naudu, iegādāties pārtiku vai adoptēt kādu no mājdzīvniekiem. Galvenais ir nekad neaizmirst, ka esi atbildīgs par tiem, kurus esi pieradinājis.

FAKTI

Šobrīd pastāv izzušanas draudi 34000 augu un dzīvnieku sugām. Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība (angļu valodā – IUCN) ir apkopojusi Eiropā apdraudēto sugu Sarkano sarakstu, lai varētu rīkoties un mēģinātu apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu.

Saskaņā ar IUCN iegūtajiem datiem kopš 2015. gada Eiropā ir izmirušas 36 augu un dzīvnieku sugas.

 

IESAKĀM

4.oktobris – Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena, kas ir kā atgādinājums, ka rūpes par mūsu mazajiem brāļiem ir katra cilvēka atbildība.

Svinot šo dienu, skolas Ekopadome aicina apmeklēt sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju tapušo Polijas mākslinieces Luizas Kwiatkovskas izstādi “I had a dream”. Tā ir grafikas darbu izstāde, kas minimālistiskā formā skar kaķu tēmu.

Papildinformācija:

https://lv.healthy-food-near-me.com/world-animal-day-2022-history-and-traditions-of-the-holiday/

https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20200519STO79424/apdraudetas-sugas-eiropa-fakti-un-skaitli-infografika

https://www.youtube.com/watch?v=lQoQMbeTjbg Dzīvnieku aizsardzības diena Dino Zoo Pasaulē

https://www.facebook.com/CityBeeLatvia/videos/3704407889578077/  CityBee Latvia – Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena.

You may also like...