Viesi no biedrības “Palīdzība poļiem austrumos”

Pagājušā nedēļa mūsu skolu apmeklēja viesi no Polijas, Varšavas pilsētas biedrības “Palīdzība poļiem austrumos”, lai parakstītu sadarbības līgumu palīdzībai mūsu skolai ar aprīkojumiem, uzskates līdzekļiem un skolas teritorijas labiekārtošanu 2017.g. Skolas direktore pateicās biedrības priekšsēdētājam Mikolojam Falkovska kungam par 2016.g. sniegto palīdzību un atbalstu; gan par modernām interaktīvām tāfelēm, gan par planšedatoriem, gan par žalūzijām utt.! Kā arī novēlēja priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu mūsu skolas darba atbalstītājiem.

You may also like...