“Mūzika kā profesija un dzīvesveids”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros aprīļa un maija mēnesī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mūzika kā profesija un dzīvesveids”, kurš notika Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā un Rēzeknes 4.vidusskolā, kuru TV šovu “Dziedošās ģimenes” un “ Koru kari” dalībnieks Ingars Punculis. Nodarbībā piedalījās Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 3. un 4.klašu skolēni un Rēzeknes 4.vidusskolas 7. un 8.klašu skolēni. Nodarbības ietvaros izglītojamie klausījās un saņēma informāciju no Latvijā pazīstama TV šova “Dziedošās ģimenes” uzvarētāja un “Koru kari” dalībnieka I.Puncuļa iedvesmas stāstu par personīgo pieredzi un realizēšanos mūzikas industrijā, piedalīšanos pazīstamos TV šovos un atpazīstamības iegūšanu caur medijiem. Nodarbības laikā izglītojamie ieguva informāciju par mūziķa darba apstākļiem un darba specifiku, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām un, kur tās iespējams pilnveidot, iegūstot nepieciešamo izglītību. Izglītojamie vēroja I.Puncuļa priekšnesuma paraugdemonstrējumus, kā arī  iesaistīsies tajā, lai gūtu praktisku pieredzi un priekštatu par dziesmu izpildītāja – mūziķa profesionālo darbību.

Rēzeknes valsts polu ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Kristīne Rimša

You may also like...