Category: Pumpurs

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” “Pareizais virziens”, organizētājs biedrība “RTA absolventu asociācija”

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā turpinās projekta PuMPuRS īstenošana No pērnā gada septembra biedrība „RTA absolventu asociācija” īsteno projektu “Pareizais virziens” – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā. Ņemot vērā valstī noteikto...

Pumpurs

Jau otro gadu no 2018. gada 24. Septembra Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija īsteno projektu “PuMPuRS” – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Mūsu skolas 12 pedagogi un speciālisti sniedz individuālās konsultācijas sešpadsmit 5. – 11.klašu...