ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” “Pareizais virziens”, organizētājs biedrība “RTA absolventu asociācija”

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā turpinās projekta PuMPuRS īstenošana

No pērnā gada septembra biedrība „RTA absolventu asociācija” īsteno projektu “Pareizais virziens” – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā. Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo situāciju, dažas projekta aktivitātes ir pārceltas uz mācību gada beigām.

Marts projekta dalībniekiem tika piepildīts ar sportu un biedrība organizēja nodarbības ārā, ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos piesardzības pasākumus. Skolēniem bija iespēja lietderīgi un aktīvi pavadīt laiku.

Projektam tika piesaistīts pedagoģijas zinātņu doktors, fizioterapeits, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docents Aivars Kaupužs. Sešu nodarbību laikā skolēniem bija iespēja veikt iesildīšanās aktivitātes, piedalīties kustīgās spēlēs un rotaļās, izpildīt stiepšanās vingrinājumus un parādīt savu veiklību.

Neizpalika saliedēšanas aktivitātes pāros un komandās, kas veicināja kopības sajūtas veidošanos. Jaunieši ļoti labprāt pildīja vingrinājumus, kas saistīti ar koordinācijas un līdzsvara noturēšanas prasmju attīstīšanu. Nodarbībās tika demonstrēti smovey riņķi, kurus var izmantot aktīva un veselīga dzīvesveida piekritēji.

Ar lielu aizrautību projekta dalībnieki iesaistījās orientēšanās spēlē, liekot lietā jau iepriekš gūtās zināšanas un papildinot tās ar jaunām iemaņām.

Pēc sportiskām aktivitātēm dalībnieki saņēma veselīgus našķus, dalījās pārdomās un atzina, ka šobrīd ļoti pietrūkst gan komunikācijas ar skolas biedriem, gan kustību un sporta aktivitāšu.

Projektā “Pareizais virziens” – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā vēl paredzētas vairākas radošās darbnīcas, kas ļaus jauniešiem gūt pārliecību par saviem spēkiem, pilnveidos prasmes un veidos apziņu, ka izglītība ir viens no galvenajiem balstiem savas nākotnes karjeras veidošanā.

Eiropas Sociālā fonda projekts “Pareizais virziens” – Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā tiek īstenots sadarbībā ar biedrību „RTA absolventu asociācija” un Rēzeknes pilsētas domi.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

 Informāciju sagatavoja: biedrība „RTA absolventu asociācija”

Publicitātes foto

You may also like...