Pateicības vārdu nemēdz būt par daudz

11. novembris Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēniem, vecākiem, skolotājiem šogad bija īpašs. Skolā ieradās Polijas valsts Rēzeknes pilsētas un skolas sadarbības partneri no Sjanovas pilsētas, Polijas Valsts mežu delegācija no Ščecinkas reģiona Lesni Dvur mežniecības un bijusī viesskolotāja no Pulaviem, lai kopā atzīmētu Lāčplēša dienu, Polijas Republikas un Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienu, kā arī atklātu piemiņas plāksni mūsu skolas bijušajam labvēlim un darba atbalstītājam, mūža mierā aizgājušajam Janušam Adamam Sterčevskim – mežzinim no Polijas.
Ir pierasts, ka paldies sakām cilvēkiem par viņu labajiem darbiem viņu dzīves laikā, bet mūsu skolas kolektīvs savu pateicību izteica piemiņas plāksnes atklāšanas pasākumā. Tā bija pateicība par mežziņa rūpēm, uzmanību, palīdzību mūsu skolai, vācot ziedojumus no Polijas mežsaimniecībām, lai iekārtotu mini futbola laukumu mūsu skolas teritorijā, lai uzdāvinātu vairākas interaktīvās tāfeles un didaktiskos uzskates līdzekļus dabas zinību priekšmetos, mākslas grāmatas un daudz ko citu. Šis cilvēks bija neparasts ar savu neatlaidību, mērķtiecību, nesavtību, sirds degsmi. Viņa vēlme atbalstīt un palīdzēt citiem bija neatsverama.
Šis svinīgais pasākums bija apliecinājums tam, ka labie darbi nemirst, tie paliek cilvēku sirdīs un atmiņās.
Svētku pasākumu ietvaros tika atklāta arī foto mākslinieka- dabas drauga un mūsu skolas ekopadomes iniciatīvas atbalstītāja Linarda Onzula darbu personālizstāde.
Izsakām pateicību Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājam A. Bartaševičam, AS “Latvijas Valsts meži” mežkopības vadītājam V. Reblim, A/S “Dzirnavnieks” vadītājam A.Zelčam, Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldei, skolēnu vecākiem par atbalstu un pretimnākšanu šī pasākuma norisē.
Šis, nu jau vēsturiskais, pasākums tiks ierakstīts jau astotajā skolas hronikas grāmatā.

Skolas direktore V.Šidlovska

You may also like...