Domājot par nākotni!

Lieldienu svētku priekšvakarā mūsu skolā notika atklāto durvju diena. Šī diena bija savādāk organizēta kā iepriekšējos gados. Šajā pasākumā piedalījās Rēzeknes robežsardzes koledžas direktora vietnieks mācību jomā Āboliņa k-gs, valsts robežsardzes koledžas robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras asistente-majore Inta Pokule.
Jau otro gadu mūsu skolā tiek īstenota profesionālās ievirzes programma “Robežu drošība”. Šajā programmā mācās skolēni, kuri perspektīvā vēlas īstenot savu dzīves mērķi – kļūt par robežsargu. Viņi apgūst vispārizglītojošu priekšmetu un arī tādus interesantus priekšmetus, kā psiholoģija, krimināltiesību pamati, robežu drošība un tuvcīņa. Mācoties šajā programmā, skola ir parakstījusi sadarbības līgumu ar mūsu robežsardzes koledžu, kura paredz zināmus atvieglojumus iestājai tajā pēc 12. klases beigšanas.
Šajā dienā mūsu sadarbības partneri sagatavoja brīnišķīgu ekskursiju ar demonstrējumiem pie sevis koledžā, gan mūsu skolas skolēni, gan ciemiņi-potenciālie šī virziena skolēni varēja iepazīties ar kadetu dzīvi un sadzīvi, mācībām, ārpusstundu nodarbībām un iepazīties ar kinologu darba apmācībām un darbu perspektīvā. Galvenais, ko šī pasākuma dalībnieki beigās atzīmēja ir tas, ka beidzot robežsardzes koledžu Rēzeknē, būs garantēts darbs un laba darba samaksa, iespēja iegūt arī izglītību klātienē vai neklātienē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, iegūt arī maģistra grādu.
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija pateicas par sadarbību gan Rēzeknes robežsardzes kolektīvam, gan Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai.

Skolas direktore V.Šidlovska

You may also like...