Panākumi „Teātra sportā”

Pateicoties projektam Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, nodarbību „Teātra sports” dalībnieku komanda piedalījās Latgales reģiona teātra sporta turnīrā Līvānos un ieguva II pakāpes diplomu.
Turēsim īkšķus par savējiem valsts mēroga turnīrā Ikšķilē 13. un 14. aprīlī!

 

You may also like...