ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tiek pagarināts vēl uz 2021./2022.m.g.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde un Valsts izglītības attīstības aģentūra parakstīja sadarbības līgumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» īstenošanu.

Projekts tiek pagarināts līdz 2022. gada 31.decembrim.

Pedagogs – karjeras konsultants ciešā sadarbība ar skolas vadības komandu, skolotājiem un atbalsta personālu koordinē un īsteno skolas karjeras izglītības plānu, nodrošina karjeras informācijas pieejamību, veic skolēnu izpētes un metodisko darbu šajā jomā.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā kā pedagogs – karjeras konsultants strādā Kristīne Rimša.

 

 

You may also like...