ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde un Valsts izglītības attīstības aģentūra parakstīja sadarbības līgumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» īstenošanu. Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada 30. decembrī.

Pedagogs – karjeras konsultants ciešā sadarbība ar skolas vadības komandu, skolotājiem un atbalsta personālu koordinēs un īstenos skolas karjeras izglītības plānu, nodrošinās karjeras informācijas pieejamību, veiks skolēnu izpētes un metodisko darbu šajā jomā.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā no septembra darbu uzsāka pedagogs – karjeras konsultants Kristīne Rimša.

Pašvaldības ieguvums pēc projekta īstenošanas – kvalificēti pedagogi-karjeras konsultanti, kuri strādās ar kvalitatīvu informatīvo un metodisko materiālu karjeras atbalsta īstenošanai izglītības iestādēs, kā arī interesanti un radoši karjeras izglītības pasākumi, lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes profesijas izvēlē.

You may also like...