Gaidot Polijas, Latvijas 100 – gades.

Neaizmirstams mums, vidusskolēniem bija laiks septembris un oktobris, kad mēs savā RVPĢ uzņēmām no poļu skolas Lietuvā Trokai ģimnāzijas savus vienaudžus. Mūsu projekta moto “Kopīgs sols”. Tā tiešām gan Rēzeknē, gan Trokai mēs sēdējām kopīgi solos un spējām debatēt par to laiku, kurā dzīvoja Pilsudskis un citi izcili poļi, kuri cīnijās par brīvību, neatkarību, lai šodien mēs varētu domāt, runāt un lūgties poliski. Abu valstu vēsture ir ļoti līdzīga un projekta laikā mēs par to runājām un esam pateicīgi tiem, pie kuru kapu kopām aizdedzam sveces un nolikām puķes. Viņi mira, lai dzīvotu mēs! Paldies par šīm vēstures stundām Rēzeknē, Trokai. Uz tālāku sadarbību arī pēc svētkiem!

Paldies biedrībai “Palīdzība poļiem austrumos” par šādu lielisku iespēju un finansiālu atbalstu.

RVPĢ līdzpārvaldes prezidente

visu dalībnieku vārdā Everita Lempa 12.kl.

You may also like...