15. SEPTEMBRIS-STARPTAUTISKĀ PUNKTU DIENA

Lai sasniegtu lielas lietas, ir jāsāk ar mazumiņu – un viens pats mazmazītiņš punktiņš var ikvienam no mums palīdzēt atstāt savu pēdu nospiedumus pasaules kartē.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā PUNKTU DIENA tika “svinēta” pirmdien 16.septembrī, dažās klasēs arī otrdien.

Matemātikas skolotāji piedāvāja 1. – 4. klases skolēniem stundās darba lapas ar punktu savienošanu pēc parauga, un pēc tam arī pašiem skolēniem bija jāizdomā, kā dažādos veidos var savienot 9 punktus. Savukārt 5.-12.klases skolēni, mainoties savā starpā ar lapām dažu sekunžu laikā “punktoja”. Pēc tam meklēja, ko var saskatīt.

Sportā dažādus inventārus skolēni iedomājās par punktiem un ar tiem aktīvi darbojās. Arī,  iepazīstoties ar basketbola spēles noteikumiem, tika minēts punkts.

Vizuālajā mākslā skolēni pielietoja jaunu darba tehniku – punktošanu.

Arī citās mācību priekšmetu stundās skolotāji radoši iesaistīja “punktu” savā mācību procesā.

Latviešu valodas stundās skolēni lika “visus punktus uz I” K. Vērdiņa dzejolī “Telegramma”, lasīja  un analizēja I. Ziedoņa epifāniju “Visas pieturzīmes ir izdomātas”, pētīja šķirkļa vārdu “Punkts”, frazeoloģismus, kuros ir minēts punkts, un darināja jaunus vārdus, izmantojot sakni PUNKT-. Mācību process bija interesants un izzinošs,  skolēni uzrakstīja arī jaukus dzejoļu, pasakas un miniatūras, izmantojot iegūtās zināšanas par punktu.

Uzlikt punktu uz  i,
Pielikt  tam punktu ,
Bezgalīgi mazo daļu,
Punktoto!
Melnais punkts,
Baltais punkts-
Abi maiņas robeža,
Vērtēšanas vienība.
Laukums, plankums,
Vieta, telpa-
Vai tad tā nav pieturzīme?!
Punkts! ( Sintija Gražule 7.a)

Reiz dzīvoja punkts vārdā Punktiņš. Viņš punktoja visu, ko redzēja! Tad kādu dienu viņš satika punktu, kurš teica, ka ir reizināšanas zīme. Punktiņš domāja: ,,Kā tas var būt?” Punktiņš brauca ar autobusu, kur paziņoja, ka galapunkts ir Zāļu iela. Punktiņš prātoja kāpēc viss ir saistīts ar viņa vārdu. Ziņās teica, ka uz ceļiem Rīga-Ventspils ir daudz melno punktu. Punktiņš domāja, kāpēc viņa vārdu lieto visi. Beigu beigās Punktiņš neizturēja un pielika punktu. ( V. Kondratjeva 7.a)

PALDIES visiem skolotājiem, kuri īstenoja PUNKTU DIENAS idejas iedzīvināšanu RVPĢ!

 Paldies skolēniem par darbošanos un radošumu!

You may also like...