Jauniešu iniciatīvu projekts “Vides karuselis”

Turpinot pirms vairākiem gadiem iesākto darbu, līdzpārvaldes jaunieši izstrādāja jauniešu iniciatīvu projektu “Vides karuselis”. Ar prieku paziņojam, ka JIC projektu konkursam  iesniegtais projekts, kura koordinatore ir skolotāja Anita Vaivode, tika apstiprināts.

Svarīgākais jautājums – atkritumu šķirošanas aktualitāte gan savās mājās, gan pilsētā.

Erudīcijas spēlē tiks aicinātas piedalīties jauniešu komandas no pilsētas izglītības iestādēm.

Mūsu iniciatīvas projekta mērķis ir aktualizēt jauniešu erudīcijas zināšanas, izglītot un motivēt jauniešus šķirot atkritumus gan pašiem, gan arī pastāstot par to saviem vienaudžiem. Tā būs lieliska iespēja jauniešiem parādīt sadarbības prasmes, loģiski spriest, saprast vides problēmu risināšanas nepieciešamību.

 

You may also like...