Jauniešu vasaras nodarbinātības pieteikšanās pagarināšana

 

 

 

 

 

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” pagarina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektiem līdz šī gada 5.maijam.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu nodarbinātību vasaras periodā, veicināt jauniešu karjeras attīstību Rēzeknes pilsētā, sekmēt jauniešu konkurētspēju vietējā darba tirgū.

Pieteikumus aicināti iesniegt Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo, profesionālo un tām pielīdzināto iestāžu skolēni vecumā no 16 līdz 19 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes pilsētā, sūtot tos elektroniski uz e-pastu: eleonora.ivanova@rezekne.lv

Konkursa pretendents var piedalīties konkursā tikai vienu reizi, ja pretendents piedalījās vasaras nodarbinātības konkursa iepriekšējos gados, tad otrreizēja dalība konkursā ir liegta.

Prioritāte tiek dota tiem pretendentiem, kuri veic brīvprātīgo darbu uzņēmumos un iesaista uzņēmumu jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības programmas īstenošanā.

Konkursa nolikums pieejams Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” mājaslapā www.zeimuls.lv un Jaunatnes lietu nodaļā 2.8.kab, Krasta iela 31, Rēzekne, kā arī šajā vēstulē pielikumā. Projekta pieteikumus aicinām iesniegt elektroniski uz norādīto e-pastu līdz 2020. gada 5. maijam vai nosūtīt pa pastu ARPC, Krasta iela 31, Rēzeknē, LV-4600 (pasta zīmogs 5.maijs).

Informācija: Eleonora Ivanova, tālr. 26033202

http://zeimuls.lv/activity/rezeknes-pilsetas-pasvaldibas-iestade-austrumlatvijas-radoso-pakalpojumu-centrs-izsludina-konkursu-par-lidzfinansejuma-pieskirsanu-jauniesu-karjeras-un-vasaras-nodarbinatibas-projekt/

You may also like...